Teisės aktai (828)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-446, 2014-06-05 Aktuali redakcija
Dėl 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo aktuali redakcija.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-396, 2014-06-05 Aktuali redakcija
Dėl 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo aktuali redakcija.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-394, 2014-06-05 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 1V-396 „Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas priemonės VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašas.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-395, 2014-06-05 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 1V-209 „Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas priemonės VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-177, 2014-06-05 Aktuali redakcija
Dėl 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo aktuali redakcija.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-396, 2014-06-05 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1V-177 „Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas priemonės VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-393, 2014-06-05 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-345 „Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas priemonės VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-345, 2014-06-05 Aktuali redakcija
Dėl 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo aktuali redakcija.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-392, 2014-06-05 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-446 „Dėl 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-209, 2014-06-05 Aktuali redakcija
Dėl 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo aktuali redakcija.