Teisės aktai (828)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-70, 2014-05-23 Pakeitimas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. T-50 „Dėl Projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V „Sąveikumas“, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V „Sąveikumas“, finansavimo sąlygų aprašas.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-462, 2014-05-22 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. V-505 „Dėl 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-19-V priemonės „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. V-505 „Dėl 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-19-V priemonės „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-49, 2014-04-10 Pakeitimas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. T-55 „Dėl Projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr.VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakimu pakeistas Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“, finansavimo sąlygų aprašas.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-229, 2014-04-09 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-535 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-535 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-301, 2014-04-09 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-06-V priemonės „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-269 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-06-V priemonės „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-300, 2014-04-09 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-768 „Dėl 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-768 „Dėl 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-42, 2014-03-26 Pakeitimas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. T-38 „Dėl projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“, finansavimo sąlygų aprašas.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-216, 2014-03-19 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-1029 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-02-V priemonės „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. V-1029 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-02-V priemonės „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nr. 2 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-212, 2014-03-17 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. V-840 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.3-ŠMM-04-V „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. V-840 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės VP1-2.3-ŠMM-04-V „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-213, 2014-03-17 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK-2434 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. ISAK-2434 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“.