Teisės aktai (828)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-210, 2014-03-17 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-3077 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. ISAK-3077 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-211, 2014-03-17 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. V-568 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. V-568 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-121, 2014-02-24
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 1V-85 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeičiamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1V-85 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-83, 2014-02-13 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Šiuo įsakymu 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 1V-691 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 4 punktas.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-77, 2014-02-11 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1V-58 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Šiuo įsakymu pakeičiamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1V-58 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 4 punktas.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-87, 2014-02-11 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-420 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Šiuo įsakymu pakeičiamas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-420 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 4 punktas.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-88, 2014-02-11 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-419 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Šiuo įsakymu pakeičiamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-419 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 4 punktas.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-81, 2014-02-11 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1V-59 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Šiuo įsakymu pakeičiamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1V-59 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 4 punktas.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-75, 2014-02-06 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-148 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Šiuo įsakymu keičiamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-148 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 4 punktas.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-10, 2014-01-30 Pakeitimas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. T-27 „Dėl Projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“, finansavimo sąlygų aprašas.