Teisės aktai (2)

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-279, 2009-06-09 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 4-209 "Dėl VP2-2.3-ŪM-02-V priemonės "Dalinis palūkanų kompensavimas" aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas priemonės "Dalinia palūkanų kompensavimas" aprašas.
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-209, 2009-05-07
Dėl VP2-2.3-ŪM-02-V priemonės "Dalinis palūkanų kompensavimas" aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas priemonės "Dalinis palūkanų kompensavimas" aprašas.