Teisės aktai (2)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-142, Fri Nov 28 00:00:00 GMT 2014 Pakeitimas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2010 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. T-45 ,,Dėl finansavimo skyrimo ir neskyrimo projektams pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemones Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“ ir Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu sumažintas projektui „Bendrojo pagalbos centro regioninių padalinių aprūpinimas specializuota atsakymo į pagalbos skambučius ir reagavimo į pagalbos prašymus, pagalbos tarnybų operatyvaus valdymo technine ir programine įranga“, projekto kodas VP2-3.1-IVPK-03-V-01-007, skirtas finansavimas.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-123, Tue Nov 18 00:00:00 GMT 2014 Pakeitimas
Įsakymas dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. T-231,,Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu sumažintas projektui „Elektroninių paslaugų informacinės sistemos, skirtos ne ginčo tvarka paskirtų baudų fiziniams ir juridiniams asmenims administravimui, sukūrimas“, projekto kodas VP2-3.1-IVPK-01-V-02-016, skirtas finansavimas.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-98, Wed Aug 13 00:00:00 GMT 2014
Dėl papildomo finansavimo skyrimo pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V„Elektroninės valdžios paslaugos“ ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. T-235 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemones Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“ ir Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu skirtas papildomas finansavimas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos projektui „Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemos sukūrimas“ (projekto kodas VP2-3.1-IVPK-01-V-02-015).
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-97, Tue Aug 12 00:00:00 GMT 2014 Pakeitimas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. T-55 „Dėl Projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Projektų, vykdomų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“, finansavimo sąlygų aprašą.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-94, Wed Jul 30 00:00:00 GMT 2014
Dėl papildomo finansavimo skyrimo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. T-49 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr.VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu skirtas papildomas finansavimas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos projektui „Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) sukūrimas“ (projekto kodas VP2-3.1-IVPK-01-V-01-011).
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-90, Mon Jul 21 00:00:00 GMT 2014 Pakeitimas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. T-45 „Dėl finansavimo skyrimo ir neskyrimo projektams pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemones Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“ ir Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. T-45 „Dėl finansavimo skyrimo ir neskyrimo projektams pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemones Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“ ir Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-91, Mon Jul 21 00:00:00 GMT 2014 Pakeitimas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. T-235 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemones Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“ ir Nr.VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. T-235 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemones Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“ ir Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V „Elektroninės valdžios paslaugos“.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-88, Wed Jul 09 00:00:00 GMT 2014
Dėl papildomo finansavimo skyrimo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr.VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“ ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. T-142 „Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu skirtas papildomas finansavimas alstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos projektui „Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos VINTRA sukūrimas“ (projekto kodas VP2-3.1-IVPK-03-V-01-017).
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-86, Wed Jul 02 00:00:00 GMT 2014 Pakeitimas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. T-190 „Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V „Sąveikumas“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. T-190 „Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V „Sąveikumas“.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. T-84, Tue Jul 01 00:00:00 GMT 2014 Pakeitimas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. T-81 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. T-81 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos“.