Teisės aktai (2)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-297-(E), 2014-07-18 Pakeitimas
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3-823 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
Aprašymas
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3-823 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-353, 2014-07-01 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. A1-610 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-01-V priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu yra keičiamas finansavimas projektui "Išlik darbo rinkoje"
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-352, 2014-07-01
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui VP1-1.2-SADM-01-V-15-001, finansuojamam pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-01-V priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“
Aprašymas
Įsakymu yra skiriamas papildomas finansavimas projektui "Išlik darbo rinkoje"
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-336, 2014-06-23 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. A1-577 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007−2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-11-V priemonę „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ su visais pakeitimais pripažinimo netekusiu galios
Aprašymas
Įsakymu yra pripažįstamas netekusiu galios Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymas dėl finansavimo skyrimo
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-587, 2014-06-20
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonės „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ projektui „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-002
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas VšĮ „Pirmoji kava“ projektui „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-542, 2014-06-18
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektui „Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras“, projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-13-V-02-004
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro projektui „Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-541, 2014-06-18
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektui „Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje“, projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-028
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos projektui „Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-537, 2014-06-18
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektui „Plungės technologijų ir verslo mokyklos žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras“, projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-009
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas Plungės technologijų ir verslo mokyklos projektui „Plungės technologijų ir verslo mokyklos žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-326, 2014-06-17 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. A1-526 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-11-V priemonę „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu keičiamas Socialinės apsaugos ir darbo minstro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. A1-526
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-327, 2014-06-17 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-11-V priemonę „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu yra keičiamas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. A1-276