Teisės aktai (2)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1092, 2011-06-17
Dėl 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-02-V priemonės „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 nustato VP1-2.3-ŠMM-02-V priemonės „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ tikslus, remiamas veiklas, skirtas lėšas ir reikalavimus pareiškėjams, apibrėžia paraiškų teikimo, pareiškėjų informavimo ir konsultavimo tvarką.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-2440, 2008-08-26
Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-02-V priemonės „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 nustato VP1-2.3-ŠMM-02-V priemonės „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ tikslus, remiamas veiklas, skirtas lėšas ir reikalavimus pareiškėjams, apibrėžia paraiškų teikimo, pareiškėjų informavimo ir konsultavimo tvarką.