Teisės aktai

Administravimo sistema (199)
Europos Bendrijų dokumentai (16)
Finansavimo sąlygų aprašai (828)
Projektų atranka ir įgyvendinimas (259)
Regionų projektų sąrašai (1842)
Sprendimai skirti paramą (3623)
Strategija ir veiksmų programos (159)
Valstybės projektų sąrašai (754)
Ministerijos ir IVPK:
Visos temos Visos institucijos

Teisės aktų klasifikatorius (12)

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-488, 2014-01-15 Aktuali redakcija
DEL VALSTYBES PLANUOJAMU MENU INKUBATORIU PLETROS PROJEKTU, SIULOMU FINANSUOTI IŠ LIETUVOS 2007–2013 METU EUROPOS SAJUNGOS STRUKTURINES PARAMOS LEŠU PAGAL EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMU PROGRAMOS PRIEDO VP2-2.2-UM-02-V PRIEMONE „ASISTENTAS 2“, SARAŠO PATVIRTINIMO
Aprašymas
Valstybės projektų sąrašas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-479, 2013-09-21 Aktuali redakcija
DEL MOKSLINIU TYRIMU IR TECHNOLOGINES PLETROS VALSTYBES PROJEKTU SARAŠO PATVIRTINIMO
Aprašymas
Valstybės projektų sąrašas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-194, 2013-08-08 Aktuali redakcija
DEL PRIEMONES „INVEST LT“ VALSTYBES PROJEKTU SARAŠU PATVIRTINIMO NR. 04
Aprašymas
Valstybės projektų sąrašas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-194, 2013-08-08 Aktuali redakcija
DEL PRIEMONES „INVEST LT“ VALSTYBES PROJEKTU SARAŠU PATVIRTINIMO
Aprašymas
Valstybės projektų sąrašas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-689, 2013-02-15 Aktuali redakcija
DEL VALSTYBES PROJEKTU SARAŠO PATVIRTINIMO
Aprašymas
Valstybės projektų sąrašas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-507, 2012-10-30 Aktuali redakcija
DEL VALSTYBES PLANUOJAMU INTEGRUOTU MOKSLO, STUDIJU IR VERSLO CENTRU (SLENIU) VALSTYBES PROJEKTU SARAŠO PATVIRTINIMO
Aprašymas
Valstybės projektų sąrašas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-439, 2012-08-10
DEL VALSTYBES PLANUOJAMU PROJEKTU SARAŠO PATVIRTINIMO
Aprašymas
Valstybės projektų sąrašas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-499, 2012-05-28 Aktuali redakcija
DĖL VALSTYBĖS PLANUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Aprašymas
Valstybės projektų sąrašas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-494, 2011-12-21
Dėl valstybės planuojamų turizmo projektų sąrašų patvirtinimo
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės "Viešųjų nekilnojamų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms" valstybės projektų sąrašas.
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-494, 2011-12-21
Dėl valstybės planuojamų turizmo projektų sąrašų patvirtinimo
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės "Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra" valstybės projektų sąrašas Nr.02.