Teisės aktai (1842)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1159, Thu Dec 12 00:00:00 GMT 2013 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ patvirtinimo“ papildymo
Aprašymas
Priemonės VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1161, Thu Dec 12 00:00:00 GMT 2013 Pakeitimas
Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-09-R „Krizių intervencijos centrų įkūrimas“ patvirtinimo“ papildymo
Aprašymas
Priemonės VP3-2.1-SAM-09-R „Krizių intervencijos centrų įkūrimas“ Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1164, Thu Dec 12 00:00:00 GMT 2013 Pakeitimas
Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-01-V „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“ patvirtinimo“ papildymo
Aprašymas
Priemonės VP3-2.1-SAM-01-V „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“ Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1162, Thu Dec 12 00:00:00 GMT 2013 Pakeitimas
Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-04-V „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“ patvirtinimo
Aprašymas
Priemonės VP3-2.1-SAM-04-V „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“ Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1163, Thu Dec 12 00:00:00 GMT 2013 Pakeitimas
Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-02-V „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“ patvirtinimo“ papildymo
Aprašymas
Priemonės VP3-2.1-SAM-02-V „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“ Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1160, Thu Dec 12 00:00:00 GMT 2013 Pakeitimas
Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-08-R „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ patvirtinimo“ papildymo
Aprašymas
Priemonės VP3-2.1-SAM-08-R „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1119, Fri Dec 06 00:00:00 GMT 2013
Dėl papildomo finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 1 uždavinio priemones įgyvendinamiems projektams, dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tvarkos aprašo patvirtinimo
Aprašymas
Papildomo finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 1 uždavinio priemones įgyvendinamiems projektams, dėl kurių yra pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, tvarkos aprašas (VP3-2.1-SAM-02-V, VP3-2.1-SAM-04-V, VP3-2.1-SAM-08-R, VP3-2.1-SAM-09-R ir VP3-2.1-SAM-10-V)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-558, Tue May 28 00:00:00 GMT 2013 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-894 „Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-12-K „Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą“ patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Priemonės VP3-2.1-SAM-12-K projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-459, Fri May 03 00:00:00 GMT 2013 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-894 „Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-12-K „Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą“ patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Priemonės VP3-2.1-SAM-12-K projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-431, Mon Apr 29 00:00:00 GMT 2013
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Priemonės VP3-2.1-SAM-10-V projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas