Teisės aktai (1842)

Telšių regiono plėtros tarybos sprendimas Nr. 51/10S-47, 2014-12-30
Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2011-2013 metų Telšių regiono projektų sąrašo Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-82 pagal priemonę "Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas" patikslinimo
Aprašymas
Sprendimu patikslintas Telšių regiono projektų sąrašas pagal priemonę "Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas"
Telšių regiono plėtros tarybos sprendimas Nr. 51/10S-42, 2014-12-30
Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2007-2010 metų Telšių regiono projektų sąrašo Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-81 pagal priemonę "Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą" patikslinimo
Aprašymas
Sprendimu patikslintas Telšių regiono projektų sąrašas pagal priemonę "Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą"
Telšių regiono plėtros tarybos sprendimas Nr. 51/10S-44, 2014-12-30
Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2011-2013 metų Telšių regiono projektų sąrašo Nr. VP3-1.1-VRM-04-R-82 pagal priemonę "Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas" patikslinimo
Aprašymas
Sprendimu patikslintas Telšių regiono projektų sąrašas pagal priemonę "Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas"
Telšių regiono plėtros tarybos sprendimas Nr. 51/10S-39, 2014-12-30
Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2011-2013 metų Telšių regiono projektų sąrašo Nr. VP1-4.1-VRM-02-R-82 pagal priemonę "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai" patikslinimo
Aprašymas
Sprendimu patikslintas Telšių regiono projektų sąrašas pagal priemonę "Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai"
Telšių regiono plėtros tarybos sprendimas Nr. 51/10S-46, 2014-12-30
Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2007-2010 metų Telšių regiono projektų sąrašo Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-81 pagal priemonę "Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas" patikslinimo
Aprašymas
Sprendimu patikslintas Telšių regiono projektų sąrašas pagal priemonę "Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas"
Telšių regiono plėtros tarybos sprendimas Nr. 51/10S-40, 2014-12-30
Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2011-2013 metų Telšių regiono projektų sąrašo Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-82 pagal priemonę "Teritorijų planavimas” patikslinimo
Aprašymas
Sprendimu patikslintas Telšių regiono projektų sąrašas pagal priemonę "Teritorijų planavimas"
Telšių regiono plėtros tarybos sprendimas Nr. 51/10S-43, 2014-12-30
Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2011-2013 metų Telšių regiono projektų sąrašo Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-82 pagal priemonę "Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą" patikslinimo
Aprašymas
Sprendimu patikslintas Telšių regiono projektų sąrašas pagal priemonę "Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą"
Telšių regiono plėtros tarybos sprendimas Nr. 51/10S-45, 2014-12-30
Dėl Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų 2007-2010 metų Telšių regiono projektų sąrašo Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-81 pagal priemonę "Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra" patikslinimo
Aprašymas
Sprendimu patikslintas Telšių regiono projektų sąrašas pagal priemonę "Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra"
Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimas Nr. 51/8S-26, 2014-12-22
Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 28 d.sprendimo Nr. TS-23 "Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal priemonę VP1-4.2-VRM-04-R "Teritorijų planavimas” 2011-2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
Aprašymas
Sprendimu pakeistas Marijampolės regiono projektų sąrašas pagal priemonę "Teritorijų planavimas"
Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimas Nr. 51/8S-28, 2014-12-22
Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos 2010 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. TS-17 "Dėl Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-1.1-VRM-01-R priemonę "Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra" 2011-2013 m. laikotarpio sąrašų patvirtinimo" pakeitimo
Aprašymas
Sprendimu pakeistas Marijampolės regiono projektų sąrašas pagal priemonę "Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra"