Teisės aktai (754)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-11, 2015-01-13 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 3-383 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V įgyvendinimo priemonės „Transeuropinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 patvirtinomo“ pakeitimo
Aprašymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 3-383 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V įgyvendinimo priemonės „Transeuropinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-375, 2014-09-30 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 3-208 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V įgyvendinimo priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 3-208 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V įgyvendinimo priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-374, 2014-09-30 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3-263 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V įgyvendinimo priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamo infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3-263 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V įgyvendinimo priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamo infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-354, 2014-07-01 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. A1-547 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007−2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-01-V priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ sąrašo Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-15 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu yra keičiamas valstybės projektų sąrašas pagal 2007−2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-01-V priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-379, 2014-05-28 Aktuali redakcija
VALSTYBES PROJEKTU, FINANSUOJAMU PAGAL 2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMU PROGRAMOS 3 PRIORITETO „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ VP3-3.4-UM-03-V PRIEMONE „VIEŠOSIOS PASKIRTIES PASTATU RENOVAVIMAS NACIONALINIU LYGIU“, SARAŠAS NR. 4
Aprašymas
Valstybės projektų sąrašas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-165, 2014-03-25 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugsėjo 26 d. 5sakymo Nr. A1-547 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-01-V priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, sąrašo Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-15 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. A1-547 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-01-V priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, sąrašo Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-15 patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-488, 2014-01-15 Aktuali redakcija
DEL VALSTYBES PLANUOJAMU MENU INKUBATORIU PLETROS PROJEKTU, SIULOMU FINANSUOTI IŠ LIETUVOS 2007–2013 METU EUROPOS SAJUNGOS STRUKTURINES PARAMOS LEŠU PAGAL EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMU PROGRAMOS PRIEDO VP2-2.2-UM-02-V PRIEMONE „ASISTENTAS 2“, SARAŠO PATVIRTINIMO
Aprašymas
Valstybės projektų sąrašas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-494, 2013-11-21 Aktuali redakcija
VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTUROS VALSTYBES PLANUOJAMU PROJEKTU, SIULOMU FINANSUOTI PAGAL 2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMU PROGRAMOS 1 PRIORITETO „VIETINE IR URBANISTINE PLETRA, KULTUROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLETRAI“ VP3-1.3-UM-02-V PRIEMONE „VIEŠUJU NEKILNOJAMUJU KULTUROS PAVELDO OBJEKTU KOMPLEKSIŠKAS PRITAIKYMAS TURIZMO REIKMEMS“, SARAŠAS Nr. 02
Aprašymas
Valstybės projektų sąrašas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-937, 2013-11-20 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-332 "Dėl valstybės projektų, finansuotinų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V "Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos", sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo
Aprašymas
Šiuo įsakymu pakeičiamas Valstybės projektų, finansuotinų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“, sąrašas Nr. 01, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-332.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-537, 2013-10-15 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3-705 „Dėl sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.3-SM-01-V įgyvendinimo priemonės „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašo Nr. VP3-3.3-SM-01-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3-705 „Dėl sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.3-SM-01-V įgyvendinimo priemonės „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašo Nr. VP3-3.3-SM-01-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo