Teisės aktai (12)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-963, Fri Oct 11 00:00:00 GMT 2013 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-1310 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, sąrašo Nr.1 patvirtinimo“ papildymo
Aprašymas
LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-1310 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, sąrašo Nr.1 patvirtinimo“ papildymas trimis naujais projektais.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-839, Fri Sep 06 00:00:00 GMT 2013 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-1310 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, sąrašo Nr.1 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. ISAK-1310 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, sąrašo Nr.1 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-99, Tue Feb 12 00:00:00 GMT 2013 Pakeitimas
Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-137 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1714, Wed Dec 12 00:00:00 GMT 2012 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-1310 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ papildymo
Aprašymas
LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-1310 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ papildymas nauju VU projektu „Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto pastato statyba ir įrengimas“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1394, Wed Sep 26 00:00:00 GMT 2012 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ papildymo
Aprašymas
LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ papildymas penkiais naujais projektais.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-418, Thu Mar 25 00:00:00 GMT 2010 Pakeitimas
Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-137 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ sąrašo Nr. 2 patvirtinimo“ papildymas keturiais naujais projektais.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-137, Thu Jan 28 00:00:00 GMT 2010
Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, sąrašo Nr. 2 patvirtinimo
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ valstybės projektų sąrašas Nr. 2 VU projektui „Medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų bei aukštojo mokslo studijų šiose proveržio kryptyse infrastruktūros kūrimas (LaMeTech infrastruktūra)“, KTU projektui „Mokslo ir studijų infrastruktūros bei MTEP stiprinimas darniosios chemijos srityje“, KMU projektui „Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas, MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas“, VDA projektui „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“, VU projektams „Informacinių technologijų infrastruktūros skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai sukūrimas (IT NKP INFRA)“ ir „Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D)“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-8, Wed Jan 06 00:00:00 GMT 2010 Pakeitimas
Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-1310 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-1310 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimas.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-2746, Wed Dec 23 00:00:00 GMT 2009 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-1310 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-1310 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės "Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas" sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimas.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-2112, Thu Oct 22 00:00:00 GMT 2009 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-1310 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-1310 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“, sąrašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimas.