Teisės aktai (12)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-52 , Tue Jan 27 00:00:00 GMT 2015 Pakeitimas
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. 1V-190 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų plėtra“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. 1V-190.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-49 , Tue Jan 27 00:00:00 GMT 2015 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 1V-442 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 1V-44.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-50 , Tue Jan 27 00:00:00 GMT 2015 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1V-300 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1V-300.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-51 , Tue Jan 27 00:00:00 GMT 2015
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-705 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 1V-705.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-45 , Mon Jan 26 00:00:00 GMT 2015 Pakeitimas
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1V-502 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1V-502.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-42 , Mon Jan 26 00:00:00 GMT 2015 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 1V-739 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 1V-739.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-39 , Fri Jan 23 00:00:00 GMT 2015 Pakeitimas
Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“, ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1V-459 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 1V-459.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-25, Mon Jan 19 00:00:00 GMT 2015
Dėl papildomo finansavimo skyrimo 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektui „Transporto sektoriaus darbuotojų sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas Šiaulių regione“, projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-034
Aprašymas
Įsakymu patvirtintas papildomo finansavimo skyrimas VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro projektui „Transporto sektoriaus darbuotojų sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas Šiaulių regione“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-17, Thu Jan 15 00:00:00 GMT 2015 Pakeitimas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. ISAK-1965 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
Aprašymas
Įsakymu iš dalies keičiamas LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. ISAK-1965 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-11, Tue Jan 13 00:00:00 GMT 2015 Pakeitimas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 3-383 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V įgyvendinimo priemonės „Transeuropinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 patvirtinomo“ pakeitimo
Aprašymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 3-383 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V įgyvendinimo priemonės „Transeuropinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo