Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse VP1-1.1-SADM-01-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-01-K
Finansuojami projektai 239 Bendra projektų vertė 78 014 375,68 €
Skirtas finansavimas Iš viso 53 939 822,94 €
ES lėšų 53 939 822,94 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 239 Bendra projektų vertė 78 014 375,68 €
Skirtas finansavimas Iš viso 53 939 822,94 €
ES lėšų 53 939 822,94 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 50 794 870,48 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 50 794 870,48 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 50 800 864,55 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 50 800 864,55 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-01-K-02-229
Baltic Sign Makers Association
260 658,02 € 156 394,81 €
156 394,81 €
156 308,21 €
156 308,21 €
Baigtas įgyvendinti
Reklamos įmonių grupės narių ir partnerių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
VP1-1.1-SADM-01-K-02-035
UAB InMedica
288 281,68 € 144 140,84 €
144 140,84 €
114 127,68 €
114 127,68 €
Baigtas įgyvendinti
PRIVAČIAME SVEIKATOS SEKTORIUJE DIRBANČIŲ SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
VP1-1.1-SADM-01-K-02-049
Asociacija "INFOBALT"
644 833,16 € 386 899,9 €
386 899,9 €
336 630,94 €
336 630,94 €
Baigtas įgyvendinti
Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus vidutinio dydžio įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-02-074
Lietuvos apskaitos įmonių asociacija
177 253,56 € 124 011,82 €
124 011,82 €
105 475,56 €
105 475,56 €
Baigtas įgyvendinti
Apskaitos įmonių žmogiškųjų išteklių vystymas – profesionalių buhalterių rengimas
VP1-1.1-SADM-01-K-02-113
Žmogiškųjų išteklių tobulinimo asociacija
45 481,06 € 27 288,64 €
27 288,64 €
26 325,71 €
26 325,71 €
Baigtas įgyvendinti
Darbuotojų socialinių ir profesinių kompetencijų ugdymas Žmogiškųjų išteklių tobulinimo asociacijoje
VP1-1.1-SADM-01-K-02-162
Energijos tiekimas UAB
304 666,18 € 158 944,34 €
158 944,34 €
146 570,23 €
146 570,23 €
Baigtas įgyvendinti
Įmonių grupės darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimas, siekiant didinti konkurencinį pranašumą
VP1-1.1-SADM-01-K-02-171
ES PARAMOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ASOCIACIJA
239 040,2 € 143 423,89 €
143 423,89 €
143 423,46 €
143 423,46 €
Baigtas įgyvendinti
Žinių ir gebėjimų tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-02-204
Asociacija "Baltijos chemijos grupė"
116 907,76 € 70 144,66 €
70 144,66 €
67 600,82 €
67 600,82 €
Baigtas įgyvendinti
Asociacijos įmonių tikslinio amžiaus darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas
VP1-1.1-SADM-01-K-02-225
UAB "Litrada"
178 738,03 € 125 116,62 €
125 116,62 €
123 122,26 €
123 122,26 €
Baigtas įgyvendinti
„Lietuvos smulkių verslo įmonių projekto narių ir partnerių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“
VP1-1.1-SADM-01-K-02-236
UAB "ENSO BALTIC"
98 274,26 € 68 497,16 €
68 497,16 €
67 652,6 €
67 652,6 €
Baigtas įgyvendinti
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas inžinerijos įmonėse“
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.