Įmonių socialinė atsakomybė VP1-1.1-SADM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-03-V
Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 1 578 429,1 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 578 429,1 €
ES lėšų 1 578 429,1 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 1 578 429,1 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 578 429,1 €
ES lėšų 1 578 429,1 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 1 578 379,89 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 1 578 379,89 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 1 578 379,89 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 1 578 379,89 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-03-V-02-001
Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje
1 448 100,09 € 1 448 100,09 €
1 448 100,09 €
1 448 050,89 €
1 448 050,89 €
Baigtas įgyvendinti
„VARTAI: Socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“
VP1-1.1-SADM-03-V-01-001
Jungtinių tautų vystymo programa (UNDP)
130 329,01 € 130 329,01 €
130 329,01 €
130 329 €
130 329 €
Baigtas įgyvendinti
„Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas Lietuvoje“ (ĮSA skatinimas Lietuvoje)
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.