Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas VP1-1.1-SADM-05-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-05-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 546 575,01 €
Skirtas finansavimas Iš viso 546 575,01 €
ES lėšų 546 575,01 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 546 575,01 €
Skirtas finansavimas Iš viso 546 575,01 €
ES lėšų 546 575,01 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 539 895,99 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 539 895,99 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 539 896 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 539 896 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-05-V-01-001
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
546 575,01 € 546 575,01 €
546 575,01 €
539 895,99 €
539 895,99 €
Baigtas įgyvendinti
Teigiamo Lietuvos ir Lietuvos ekonominių migrantų įvaizdžio formavimas siekiant skatinti grįžimą
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.