Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką VP1-1.2-SADM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.2-SADM-01-V
Finansuojami projektai 17 Bendra projektų vertė 269 380 351,34 €
Skirtas finansavimas Iš viso 248 296 965,37 €
ES lėšų 217 561 025,53 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 17 Bendra projektų vertė 269 380 351,34 €
Skirtas finansavimas Iš viso 248 296 965,37 €
ES lėšų 217 561 025,53 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 240 257 673,07 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 210 342 612,15 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 240 384 789,27 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 210 469 728,3 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.2-SADM-01-V-15-001
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
33 906 777,13 € 30 373 412,9 €
30 373 412,9 €
30 221 542,63 €
30 221 542,63 €
Baigtas įgyvendinti
Išlik darbo rinkoje
VP1-1.2-SADM-01-V-14-001
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
9 127 621,93 € 6 577 635,25 €
6 577 635,25 €
6 536 994,74 €
6 536 994,74 €
Baigtas įgyvendinti
Pagalba įsidarbinant
VP1-1.2-SADM-01-V-13-001
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
7 947 480,31 € 5 213 160,33 €
5 213 160,33 €
5 194 375,5 €
5 194 375,5 €
Baigtas įgyvendinti
"Socialinių įmonių rėmimas"
VP1-1.2-SADM-01-V-12-001
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
5 792 400,37 € 5 792 400,37 €
5 792 400,37 €
5 785 311,78 €
5 785 311,78 €
Baigtas įgyvendinti
Jaunimo užimtumo didinimas
VP1-1.2-SADM-01-V-11-001
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
13 931 967,97 € 9 227 293,79 €
9 227 293,79 €
9 060 485,32 €
9 060 485,32 €
Baigtas įgyvendinti
"Neįgaliųjų integracija"
VP1-1.2-SADM-01-V-10-001
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
13 814 626,1 € 13 814 626,1 €
3 098 685,41 €
13 681 907,69 €
3 068 916,06 €
Baigtas įgyvendinti
Laikinas užimtumas
VP1-1.2-SADM-01-V-10-002
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
36 295 443,49 € 36 295 443,49 €
36 295 443,49 €
35 909 189,99 €
35 909 189,99 €
Baigtas įgyvendinti
Integravimo į darbo rinką skatinimas
VP1-1.2-SADM-01-V-09-001
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
4 749 634,79 € 3 635 177,54 €
3 635 177,54 €
3 581 915,41 €
3 581 915,41 €
Baigtas įgyvendinti
Neįgaliųjų socialinių įmonių rėmimas
VP1-1.2-SADM-01-V-08-001
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
12 164 040,78 € 9 876 979,84 €
2 777 291,76 €
9 536 197,21 €
2 681 467,66 €
Baigtas įgyvendinti
Neprarask darbo įgūdžių
VP1-1.2-SADM-01-V-08-002
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
6 371 640,41 € 6 371 640,41 €
6 371 640,41 €
6 061 268,44 €
6 061 268,44 €
Baigtas įgyvendinti
Būk aktyvus darbo rinkoje
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Balandžio 5 d.