Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas VP1-1.2-SADM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.2-SADM-02-V
Finansuojami projektai 4 Bendra projektų vertė 13 304 319,95 €
Skirtas finansavimas Iš viso 13 304 319,95 €
ES lėšų 9 709 838,01 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 4 Bendra projektų vertė 13 304 319,95 €
Skirtas finansavimas Iš viso 13 304 319,95 €
ES lėšų 9 709 838,01 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 12 977 328,81 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 9 469 841,85 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 12 977 328,78 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 9 469 841,83 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.2-SADM-02-V-03-001
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
8 156 327,31 € 8 156 327,31 €
5 861 152,71 €
8 073 147,64 €
5 801 379,67 €
Baigtas įgyvendinti
Parama neįgaliesiems
VP1-1.2-SADM-02-V-02-001
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
4 054 680,26 € 4 054 680,26 €
2 919 369,79 €
3 846 859,92 €
2 769 739,13 €
Baigtas įgyvendinti
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas
VP1-1.2-SADM-02-V-01-001
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
616 311,4 € 616 311,4 €
523 864,69 €
582 272,39 €
494 931,54 €
Baigtas įgyvendinti
Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų metodikų kūrimas ir diegimas, kvalifiikacinių reikalavimų profesinės reabilitacijos specialistams nustatymas, pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas
VP1-1.2-SADM-02-V-01-002
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
477 000,98 € 477 000,98 €
405 450,82 €
475 048,86 €
403 791,51 €
Baigtas įgyvendinti
NDNT teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 4 d.