Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje VP1-1.3-SADM-01-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.3-SADM-01-K
Finansuojami projektai 11 Bendra projektų vertė 1 390 592,15 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 390 592,15 €
ES lėšų 1 390 592,15 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 10 Bendra projektų vertė 1 275 708,58 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 275 708,58 €
ES lėšų 1 275 708,58 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 1 315 213,11 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 1 315 213,11 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 1 290 310,86 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 1 290 310,86 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.3-SADM-01-K-02-006
Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras
104 682 € 104 682 €
104 682 €
96 585,19 €
96 585,19 €
Baigtas įgyvendinti
Kovai su prekyba žmonėmis – socialinės atsakomybės didinimas
VP1-1.3-SADM-01-K-02-003
VILNIAUS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS
60 839,49 € 60 839,49 €
60 839,49 €
45 926,4 €
45 926,4 €
Baigtas įgyvendinti
Kvalifikuoti specialistai ir informuota visuomenė – saugios, sveikos bei tolerantiškos visuomenės garantas
VP1-1.3-SADM-01-K-02-009
Viešoji įstaiga "Socialiniai paramos projektai"
113 851,66 € 113 851,66 €
113 851,66 €
101 658,26 €
101 658,26 €
Baigtas įgyvendinti
Kompleksinis informavimas ir švietimas kaip socialinių problemų ir diskriminavimo darbo rinkoje mažinimo priemonė
VP1-1.3-SADM-01-K-02-012
Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyrius
114 883,57 € 114 883,57 €
114 883,57 €
86 589,66 €
86 589,66 €
Įgyvendinamas projektas
BLAIVI TAUTA - LAISVA TAUTA!
VP1-1.3-SADM-01-K-02-017
Labdaros ir paramos fondas "Prieglobstis"
94 577,44 € 94 577,44 €
94 577,44 €
92 031,69 €
92 031,69 €
Baigtas įgyvendinti
Priklausomybių prevencijos – kaip įtakosime šiandienos visuomenę
VP1-1.3-SADM-01-K-02-014
Lietuvos Caritas
96 126,62 € 96 126,62 €
96 126,62 €
96 126,61 €
96 126,61 €
Baigtas įgyvendinti
"Sisteminis prekybos žmonėmis prevencijos modelis: tarpžinybinis bendradarbiavimas" (toliau - SPŽPM)
VP1-1.3-SADM-01-K-02-008
Moterų informacijos centras
343 999,07 € 343 999,07 €
343 999,07 €
343 464,37 €
343 464,37 €
Baigtas įgyvendinti
Lyčių lygybė - pelninga investicija!
VP1-1.3-SADM-01-K-02-001
Visuomeninė organizacija "Gelbėkit vaikus"
118 167,86 € 118 167,86 €
118 167,86 €
117 920,01 €
117 920,01 €
Baigtas įgyvendinti
Prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje
VP1-1.3-SADM-01-K-01-012
Socialinės integracijos centras
115 529,43 € 115 529,43 €
115 529,43 €
112 780,73 €
112 780,73 €
Baigtas įgyvendinti
"Lygių galimybių akademija: Priimk. Drąsink. Keiskis"
VP1-1.3-SADM-01-K-01-003
Viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras
115 444,86 € 115 444,86 €
115 444,86 €
115 288,76 €
115 288,76 €
Baigtas įgyvendinti
Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.