Veiklos valdymo tobulinimas VP1-4.2-VRM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-01-V
Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 2 947 168,05 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 947 168,05 €
ES lėšų 2 505 092,83 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 2 947 168,05 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 947 168,05 €
ES lėšų 2 505 092,83 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 2 447 837,76 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 2 080 662,09 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 2 447 837,74 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 2 080 662,1 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.2-VRM-01-V-02-001
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
637 846,66 € 637 846,66 €
542 169,65 €
629 868,74 €
535 388,43 €
Baigtas įgyvendinti
Veiklos rezultatų stebėsenos sistemos tobulinimas (toliau – Rezultatų stebėsenos sistemos tobulinimas (RESST))
VP1-4.2-VRM-01-V-01-001
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
2 309 321,39 € 2 309 321,39 €
1 962 923,18 €
1 817 969,02 €
1 545 273,66 €
Baigtas įgyvendinti
Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas (VORT)
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.