Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai VP1-4.2-VRM-02-R

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-02-R
Finansuojami projektai 170 Bendra projektų vertė 6 975 418,04 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 019 365,08 €
ES lėšų 5 924 274,15 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 170 Bendra projektų vertė 6 975 418,04 €
Skirtas finansavimas Iš viso 6 019 365,08 €
ES lėšų 5 924 274,15 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 5 410 938,94 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 5 327 117,14 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 5 460 662,3 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 5 369 381,33 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.2-VRM-02-R-33-011
Šilutės rajono savivaldybės administracija
38 202,84 € 32 472,41 €
32 472,41 €
32 472,39 €
32 472,39 €
Baigtas įgyvendinti
Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybėje parengimas
VP1-4.2-VRM-02-R-02-018
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
67 946,95 € 57 754,91 €
57 754,91 €
57 754,9 €
57 754,9 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus miesto tikslinių teritorijų integruotos plėtros galimybių studijos parengimas
VP1-4.2-VRM-02-R-12-006
Alytaus rajono savivaldybės administracija
20 080,77 € 17 068,65 €
17 068,65 €
13 544,99 €
13 544,99 €
Baigtas įgyvendinti
Alytaus rajono savivaldybės 2015-2017 m. trumpalaikio strateginės plėtros plano parengimas
VP1-4.2-VRM-02-R-33-009
Neringos savivaldybės administracija
13 491,95 € 11 468,16 €
11 468,16 €
11 468,16 €
11 468,16 €
Baigtas įgyvendinti
Savivaldybės strateginio plėtros plano 2014-2020 m. atnaujinimas, atliekant sektorinę studiją jūros terapijos centrui
VP1-4.2-VRM-02-R-22-017
Kauno miesto savivaldybės administracija
64 674,21 € 54 973,07 €
54 973,07 €
54 082,07 €
54 082,07 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno miesto savivaldybės strateginio plano iki 2022 metų parengimas
VP1-4.2-VRM-02-R-52-009
Kupiškio rajono savivaldybės administracija
24 226,71 € 20 592,71 €
20 592,71 €
17 097,98 €
17 097,98 €
Baigtas įgyvendinti
Strateginio planavimo dokumentų rengimas Kupiškio rajono savivaldybėje
VP1-4.2-VRM-02-R-33-010
Kretingos rajono savivaldybės administracija
26 673,63 € 22 672,58 €
22 672,58 €
22 670,97 €
22 670,97 €
Baigtas įgyvendinti
Eismo dalyvių saugumo užtikrinimo Kretingos mieste galimybių studijų parengimas
VP1-4.2-VRM-02-R-92-015
Utenos rajono savivaldybės administracija
2 568,93 € 2 183,59 €
2 183,59 €
2 183,59 €
2 183,59 €
Baigtas įgyvendinti
Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo studija
VP1-4.2-VRM-02-R-92-013
Ignalinos rajono savivaldybės administracija
6 620,31 € 5 627,26 €
5 627,26 €
5 627,25 €
5 627,25 €
Baigtas įgyvendinti
Ignalinos rajono kultūros plėtros analizės parengimas
VP1-4.2-VRM-02-R-92-014
Ignalinos rajono savivaldybės administracija
7 155,48 € 6 082,16 €
6 082,16 €
6 082,01 €
6 082,01 €
Baigtas įgyvendinti
Ignalinos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano parengimas ir Ignalinos rajono savivaldybės 2011-2018 metų strateginio plėtros plano atnaujinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Lapkričio 18 d.