Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas VP1-4.2-VRM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-03-V
Finansuojami projektai 98 Bendra projektų vertė 54 343 972,67 €
Skirtas finansavimas Iš viso 50 598 441,86 €
ES lėšų 46 172 441,45 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 98 Bendra projektų vertė 54 343 972,67 €
Skirtas finansavimas Iš viso 50 598 441,86 €
ES lėšų 46 172 441,45 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 47 379 524,01 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 43 183 499,49 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 47 377 691,06 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 43 181 666,44 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.2-VRM-03-V-01-113
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
289 428,58 € 289 428,58 €
246 014,29 €
289 428,58 €
246 014,29 €
Baigtas įgyvendinti
Projektų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
VP1-4.2-VRM-03-V-01-110
Varėnos rajono savivaldybės administracija
339 853,74 € 288 875,41 €
288 875,41 €
288 874,87 €
288 874,87 €
Baigtas įgyvendinti
Bendros finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemos sukūrimas ir diegimas Varėnos rajono savivaldybės administracijoje
VP1-4.2-VRM-03-V-01-112
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
320 736,68 € 320 736,68 €
272 626,18 €
316 355,13 €
268 901,86 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos darbo biržos vidaus administravimo tobulinimas modernizuojant finansinių, materialinių išteklių bei informacijos valdymo ir apskaitos informacinę sistemą
VP1-4.2-VRM-03-V-01-109
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
131 547,36 € 131 547,36 €
111 815,25 €
125 285,39 €
106 492,57 €
Baigtas įgyvendinti
Pokyčių valdymo ir archyvavimo procesų integravimas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus administravimo sistemą
VP1-4.2-VRM-03-V-01-107
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
289 620,02 € 289 620,02 €
246 177,02 €
286 150,32 €
243 227,77 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos efektyvumo didinimas, diegiant šiuolaikinę personalo ir dokumentų valdymo informacinę sistemą
VP1-4.2-VRM-03-V-01-108
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
90 499,98 € 90 499,98 €
76 924,98 €
90 227,28 €
76 693,19 €
Baigtas įgyvendinti
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos tobulinimas ir vidaus administravimo gerinimas.
VP1-4.2-VRM-03-V-01-106
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
861 877,9 € 861 877,9 €
732 596,21 €
857 838,45 €
729 162,68 €
Baigtas įgyvendinti
Dokumentų valdymo sistemos diegimas policijos įstaigose
VP1-4.2-VRM-03-V-01-104
Trakų rajono savivaldybės administracija
115 366,93 € 98 061,85 €
98 061,85 €
93 673,8 €
93 673,8 €
Baigtas įgyvendinti
Trakų rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimas
VP1-4.2-VRM-03-V-01-103
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
217 582,45 € 217 582,45 €
184 945,08 €
184 778,08 €
157 061,37 €
Baigtas įgyvendinti
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos veiklos procesų valdymo informacinės sistemos diegimas (toliau REPOLIS diegimas)
VP1-4.2-VRM-03-V-01-102
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
114 957,14 € 114 957,14 €
97 713,56 €
114 814,43 €
97 592,26 €
Baigtas įgyvendinti
Informacinės viduomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos vidaus administravimo ir veiklos efektyvumo didinimas (toliau - Projektas)
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Kovo 2 d.