Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos VP1-4.3-VRM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.3-VRM-01-V
Finansuojami projektai 84 Bendra projektų vertė 17 990 358,14 €
Skirtas finansavimas Iš viso 17 093 485,42 €
ES lėšų 15 287 786,21 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 84 Bendra projektų vertė 17 990 358,14 €
Skirtas finansavimas Iš viso 17 093 485,42 €
ES lėšų 15 287 786,21 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 15 671 784,32 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 13 996 742,73 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 15 646 728,15 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 13 975 075,42 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.3-VRM-01-V-01-089
Aplinkos apsaugos agentūra
200 746,35 € 200 746,35 €
170 634,4 €
150 955,24 €
128 311,95 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-069
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
206 734,19 € 206 734,19 €
175 724,06 €
197 008,11 €
167 456,89 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos modelio diegimas Sveikatos apsaugos ministerijoje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-088
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
86 443,49 € 86 443,49 €
73 476,96 €
81 746,25 €
69 484,31 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos modelio, atitinkančio ISO 9001 kokybės standartą, diegimas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-076
Jonavos rajono savivaldybės administracija
126 946,25 € 107 904,31 €
107 904,31 €
32 766,52 €
32 766,52 €
Baigtas įgyvendinti
Jonavos rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimas, diegiant kokybės vadybos sistemą
VP1-4.3-VRM-01-V-01-075
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
130 329,01 € 130 329,01 €
110 779,66 €
79 186,59 €
67 308,6 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacijos saugumo valdymo tobulinimas
VP1-4.3-VRM-01-V-01-084
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
90 234,04 € 90 234,04 €
76 698,93 €
64 178,21 €
54 551,49 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos modelio, atitinkančio LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimas, paruošimas sertifikuoti ir sertifikavimas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-086
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
82 125,52 € 82 125,52 €
69 806,69 €
42 985,88 €
36 538 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST-EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimas Lošimų priežiūros tarnyboje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-081
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
133 393,41 € 133 393,41 €
113 384,4 €
107 109,07 €
91 042,71 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 kokybės standartą, įdiegimas ir darbuotojų apmokymas
VP1-4.3-VRM-01-V-01-087
Telšių rajono savivaldybės administracija
68 313,82 € 57 957,82 €
57 957,82 €
56 331,12 €
56 331,12 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos diegimas Telšių rajono savivaldybės administracijoje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-082
Biržų rajono savivaldybės administracija
124 536,61 € 105 856,12 €
105 856,12 €
87 741,04 €
87 741,04 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos diegimas Biržų rajono savivaldybės administracijoje
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Vasario 22 d.