Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms VP3-1.3-ŪM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.3-ŪM-02-V
Finansuojami projektai 68 Bendra projektų vertė 96 511 010,97 €
Skirtas finansavimas Iš viso 89 592 715,36 €
ES lėšų 82 451 486,54 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 68 Bendra projektų vertė 96 511 010,97 €
Skirtas finansavimas Iš viso 89 592 715,36 €
ES lėšų 82 451 486,54 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 87 862 750,67 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 80 879 106,94 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 87 804 710,99 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 80 804 072,3 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-1.3-ŪM-02-V-04-014
Palangos miesto savivaldybės administracija
5 768 264,31 € 2 896 200,19 €
2 896 200,19 €
2 896 083 €
2 896 083 €
Baigtas įgyvendinti
Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstravimas - daugiafunkcinio kultūros pastato įrengimas, I etapas
VP3-1.3-ŪM-02-V-04-016
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
740 687,85 € 740 687,85 €
740 687,85 €
740 599,88 €
740 599,88 €
Baigtas įgyvendinti
Jašiūnų dvaro sodybos rekonstravimas ir pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)
VP3-1.3-ŪM-02-V-02-017
Viešoji įstaiga "Tytuvėnų piligrimų centras"
1 250 056,79 € 1 250 056,79 €
322 618,48 €
1 231 445,01 €
317 815,09 €
Baigtas įgyvendinti
Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios restauravimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms, II etapas
VP3-1.3-ŪM-02-V-04-015
Pivašiūnų piligrimų centras
571 577,06 € 571 577,06 €
410 677,51 €
549 382,72 €
429 424,49 €
Baigtas įgyvendinti
„Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso atnaujinimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms“
VP3-1.3-ŪM-02-V-04-013
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
2 633 049,08 € 2 339 676,49 €
2 339 676,49 €
2 314 108,4 €
2 314 108,4 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso rytinės kurtinos atkūrimas ir Antrojo pasaulinio karo laikų dažų (kuro) sandėlio pritaikymas turizmo reikmėms
VP3-1.3-ŪM-02-V-04-011
Vytauto Didžiojo karo muziejus
867 131,32 € 867 131,32 €
867 131,32 €
867 131,31 €
867 131,31 €
Baigtas įgyvendinti
"Vytauto Didžiojo karo muziejaus statinių komplekso pritaikymas turizmo reikmėms (I etapas)"
VP3-1.3-ŪM-02-V-04-010
Viešoji įstaiga "Prisikėlimo projektai"
420 213,45 € 289 620,02 €
289 620,02 €
289 620,01 €
289 620,01 €
Baigtas įgyvendinti
Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios aplinkos Kaune, Žemaičių g. 31B, tvarkymas
VP3-1.3-ŪM-02-V-04-012
Lietuvos dailės muziejus
2 556 416,24 € 2 534 609,06 €
1 943 929,19 €
2 532 692,23 €
1 942 459,07 €
Baigtas įgyvendinti
Palangos gintaro muziejaus reprezentacinių rūmų restauracija ir pritaikymas šiuolaikiniams kultūrinio turizmo poreikiams (antras, baigiamasis, etapas)
VP3-1.3-ŪM-02-V-04-007
Kretingos muziejus
434 430,03 € 434 430,03 €
434 430,03 €
432 117,55 €
432 117,55 €
Baigtas įgyvendinti
Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui, II etapas
VP3-1.3-ŪM-02-V-04-006
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija
1 086 075,07 € 868 860,06 €
868 860,06 €
867 253,72 €
867 253,72 €
Baigtas įgyvendinti
Užutrakio dvaro sodybos buv. virtuvės restauracija ir pritaikymas kultūros poreikiams
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.