Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas VP3-1.3-ŪM-04-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.3-ŪM-04-V
Finansuojami projektai 28 Bendra projektų vertė 12 598 720 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 597 335,62 €
ES lėšų 12 597 335,62 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 28 Bendra projektų vertė 12 598 720 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 597 335,62 €
ES lėšų 12 597 335,62 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 12 261 967,01 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 12 261 967,01 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 12 261 967 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 12 261 967 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-1.3-ŪM-04-V-11-001
Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje"
813 873,93 € 813 873,93 €
813 873,93 €
808 916,33 €
808 916,33 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos įvaizdžio gerinimas ir žinomumo didinimas
VP3-1.3-ŪM-04-V-10-005
Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje"
879 768,89 € 879 768,89 €
879 768,89 €
849 142,93 €
849 142,93 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos vietinio ir atvykstamojo turizmo skatinimas
VP3-1.3-ŪM-04-V-11-002
Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje"
275 138,73 € 275 138,73 €
275 138,73 €
267 549,27 €
267 549,27 €
Baigtas įgyvendinti
Renginių turizmo verslo atstovams organizavimas
VP3-1.3-ŪM-04-V-10-001
Neringos savivaldybės administracija
42 855,36 € 41 986,5 €
41 986,5 €
38 867,57 €
38 867,57 €
Baigtas įgyvendinti
Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Neringos savivaldybėje
VP3-1.3-ŪM-04-V-10-002
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
41 140,81 € 40 625,29 €
40 625,29 €
39 961,15 €
39 961,15 €
Baigtas įgyvendinti
Turizmo informacinės infastruktūros plėtra Vilniaus miesto savivaldybėje
VP3-1.3-ŪM-04-V-11-003
Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje"
226 636,27 € 226 636,27 €
226 636,27 €
218 043,11 €
218 043,11 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos atvykstamojo turizmo skatinimas
VP3-1.3-ŪM-04-V-10-004
Viešoji įstaiga "GO Vilnius"
143 054,62 € 143 054,62 €
143 054,62 €
143 004,71 €
143 004,71 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos konferencijų turizmo skatinimas
VP3-1.3-ŪM-04-V-09-001
Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje"
1 379 572,14 € 1 379 572,14 €
1 379 572,14 €
1 323 431,38 €
1 323 431,38 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos įvaizdžio gerinimas, žinomumo užsienio rinkose didinimas bei įvaizdžio priemonių, leidinių leidyba
VP3-1.3-ŪM-04-V-07-004
Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje"
128 905,24 € 128 905,24 €
128 905,24 €
123 250,62 €
123 250,62 €
Baigtas įgyvendinti
Elektroninės rinkodaros vykdymas
VP3-1.3-ŪM-04-V-08-002
Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje"
1 566 672,56 € 1 566 672,56 €
1 566 672,56 €
1 552 161,09 €
1 552 161,09 €
Baigtas įgyvendinti
Atvykstamojo turizmo skatinimas iš prioritetinių rinkų
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.