Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose VP3-1.3-ŪM-05-R

Viskas apie priemonę
VP3-1.3-ŪM-05-R
Finansuojami projektai 101 Bendra projektų vertė 26 812 483,76 €
Skirtas finansavimas Iš viso 20 967 707,8 €
ES lėšų 20 967 707,8 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 101 Bendra projektų vertė 26 812 483,76 €
Skirtas finansavimas Iš viso 20 967 707,8 €
ES lėšų 20 967 707,8 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 20 092 369,18 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 20 092 369,18 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 19 992 773,68 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 19 992 773,68 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-1.3-ŪM-05-R-41-010
Šakių rajono savivaldybės administracija
349 754,82 € 270 980,36 €
270 980,36 €
262 782,38 €
262 782,38 €
Baigtas įgyvendinti
Draugystės parkai – 1
VP3-1.3-ŪM-05-R-31-018
Skuodo rajono savivaldybės administracija
61 173,25 € 51 997,22 €
51 997,22 €
50 606,46 €
50 606,46 €
Baigtas įgyvendinti
Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Skuodo rajone ir rinkodaros priemonių sukūrimas Klaipėdos regione
VP3-1.3-ŪM-05-R-21-016
Kauno miesto savivaldybės administracija
458 198,56 € 216 210,32 €
216 210,32 €
216 210,32 €
216 210,32 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno Panemunės paplūdimio su poilsiaviete įrengimas
VP3-1.3-ŪM-05-R-21-017
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
293 670,65 € 144 559,41 €
144 559,41 €
144 559,41 €
144 559,41 €
Baigtas įgyvendinti
Ramybės skvero sutvarkymas Kėdainiuose
VP3-1.3-ŪM-05-R-51-009
Panevėžio rajono savivaldybės administracija
192 091,93 € 163 278,21 €
163 278,21 €
163 072,84 €
163 072,84 €
Baigtas įgyvendinti
Upytės žemės paveldo ir kultūrinio turizmo objektų pritaikymas viešajam turizmui
VP3-1.3-ŪM-05-R-01-018
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
359 477,74 € 305 556,07 €
305 556,07 €
300 993,78 €
300 993,78 €
Baigtas įgyvendinti
Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Kaltanėnų miestelyje
VP3-1.3-ŪM-05-R-41-009
Marijampolės savivaldybės administracija
255 693,93 € 146 864,57 €
146 864,57 €
129 951,51 €
129 951,51 €
Baigtas įgyvendinti
Kempingo Marių parke plėtra
VP3-1.3-ŪM-05-R-51-007
Panevėžio rajono savivaldybės administracija
205 286,43 € 174 490,27 €
174 490,27 €
174 148,62 €
174 148,62 €
Baigtas įgyvendinti
„Nevėžio upės pažintinių – poilsinių dviračių ir autoturizmo trasų pritaikymas viešajam turizmui“
VP3-1.3-ŪM-05-R-81-010
Rietavo savivaldybės administracija
52 653,79 € 44 755,56 €
44 755,56 €
44 755,56 €
44 755,56 €
Baigtas įgyvendinti
Dalies Rietavo Oginskių dvaro sodybos parko sutvarkymas, pritaikant turizmo reikmėms (II etapas)
VP3-1.3-ŪM-05-R-81-011
Plungės rajono savivaldybės administracija
109 543,38 € 93 111,66 €
93 111,66 €
92 463,41 €
92 463,41 €
Baigtas įgyvendinti
Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmėms (parko dalies)
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.