Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas VP3-1.4-AM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-01-V
Finansuojami projektai 6 Bendra projektų vertė 7 539 623 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 539 623 €
ES lėšų 6 408 679,56 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 6 Bendra projektų vertė 7 539 623 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 539 623 €
ES lėšų 6 408 679,56 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 7 456 458,53 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 6 337 989,76 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 7 456 458,53 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 6 337 989,84 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-1.4-AM-01-V-01-004
Aplinkos apsaugos agentūra
1 006 884,96 € 1 006 884,96 €
855 852,22 €
1 006 639,66 €
855 643,72 €
Baigtas įgyvendinti
Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų, priemonių programų ir kitų reikiamų dokumentų vandensaugos tikslams nustatyti parengimas ir atnaujinimas
VP3-1.4-AM-01-V-02-005
Aplinkos apsaugos agentūra
270 262,57 € 270 262,57 €
229 723,18 €
270 047,56 €
229 540,42 €
Baigtas įgyvendinti
Potvynių valdymo planų parengimas
VP3-1.4-AM-01-V-02-004
Aplinkos apsaugos agentūra
1 716 516,99 € 1 716 516,99 €
1 459 039,44 €
1 716 516,98 €
1 459 039,43 €
Baigtas įgyvendinti
Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos Respublikos teritorijai parengimas
VP3-1.4-AM-01-V-02-003
Aplinkos apsaugos agentūra
827 038,92 € 827 038,92 €
702 983,09 €
744 334,78 €
632 684,56 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas
VP3-1.4-AM-01-V-02-002
Aplinkos apsaugos agentūra
84 105,65 € 84 105,65 €
71 489,81 €
84 105,65 €
71 489,81 €
Baigtas įgyvendinti
Preliminarus potvynių rizikos Lietuvos Respublikos teritorijoje įvertinimas
VP3-1.4-AM-01-V-01-001
Aplinkos apsaugos agentūra
3 634 813,91 € 3 634 813,91 €
3 089 591,82 €
3 634 813,9 €
3 089 591,82 €
Baigtas įgyvendinti
Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų parengimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.