Užterštų teritorijų poveikio vertinimas VP3-1.4-AM-03-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-03-V
Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 2 938 599,24 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 938 599,24 €
ES lėšų 2 938 599,24 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 2 938 599,24 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 938 599,24 €
ES lėšų 2 938 599,24 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 2 924 684,16 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 2 924 684,16 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 2 924 684,15 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 2 924 684,15 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-1.4-AM-03-V-01-002
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
1 707 726,9 € 1 707 726,9 €
1 707 726,9 €
1 707 726,9 €
1 707 726,9 €
Baigtas įgyvendinti
Urbanizuotose vietovėse esančių užterštų teritorijų poveikio vertinimas
VP3-1.4-AM-03-V-01-001
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
1 230 872,34 € 1 230 872,34 €
1 230 872,34 €
1 216 957,26 €
1 216 957,26 €
Baigtas įgyvendinti
Užterštų teritorijų poveikio vertinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.