Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas VP3-2.1-SAM-03-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-03-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 7 899 027,46 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 899 027,46 €
ES lėšų 6 714 173,42 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 7 899 027,46 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 899 027,46 €
ES lėšų 6 714 173,42 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 7 233 046,22 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 6 148 089,36 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 7 233 046,22 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 6 148 089,36 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.1-SAM-03-V-01-001
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
7 899 027,46 € 7 899 027,46 €
6 714 173,42 €
7 233 046,22 €
6 148 089,36 €
Baigtas įgyvendinti
Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimas (toliau - Projektas).
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.