Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimas VP3-2.1-SAM-07-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-07-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 189 188,76 €
Skirtas finansavimas Iš viso 189 188,76 €
ES lėšų 160 810,45 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 189 188,76 €
Skirtas finansavimas Iš viso 189 188,76 €
ES lėšų 160 810,45 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 188 798,73 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 160 478,9 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 188 798,73 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 160 478,9 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.1-SAM-07-V-01-001
Valstybinis psichikos sveikatos centras
189 188,76 € 189 188,76 €
160 810,45 €
188 798,73 €
160 478,9 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybinio psichikos sveikatos centro, esančio Parko g. 15, Vilniuje infrastruktūros modernizavimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.