Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas VP3-2.2-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-01-V
Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 25 037 650,6 €
Skirtas finansavimas Iš viso 25 037 650,6 €
ES lėšų 21 282 003,01 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 25 037 650,6 €
Skirtas finansavimas Iš viso 25 037 650,6 €
ES lėšų 21 282 003,01 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 25 029 653,04 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 21 275 205,08 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 25 029 653,03 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 21 275 204,69 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-01-V-02-001
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
2 316 789,85 € 2 316 789,85 €
1 969 271,37 €
2 314 664 €
1 967 464,39 €
Baigtas įgyvendinti
Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas
VP3-2.2-ŠMM-01-V-01-001
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
22 720 860,75 € 22 720 860,75 €
19 312 731,64 €
22 714 989,04 €
19 307 740,69 €
Baigtas įgyvendinti
Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.