Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas VP3-2.3-SADM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.3-SADM-01-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 24 941 218,02 €
Skirtas finansavimas Iš viso 21 200 035,32 €
ES lėšų 21 200 035,32 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 24 941 218,02 €
Skirtas finansavimas Iš viso 21 200 035,32 €
ES lėšų 21 200 035,32 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 20 350 372,58 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 20 350 372,58 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 20 350 372,57 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 20 350 372,57 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.3-SADM-01-V-01-001
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
24 941 218,02 € 21 200 035,32 €
21 200 035,32 €
20 350 372,58 €
20 350 372,58 €
Baigtas įgyvendinti
„Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010 m.“
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.