Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra VP3-2.4-SADM-01-R

Viskas apie priemonę
VP3-2.4-SADM-01-R
Finansuojami projektai 117 Bendra projektų vertė 56 721 448,17 €
Skirtas finansavimas Iš viso 48 664 020,42 €
ES lėšų 47 579 048,09 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 117 Bendra projektų vertė 56 721 448,17 €
Skirtas finansavimas Iš viso 48 664 020,42 €
ES lėšų 47 579 048,09 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 45 244 826,17 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 44 191 000,22 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 45 224 786,56 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 44 170 960,5 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.4-SADM-01-R-52-009
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
533 683,57 € 453 631,03 €
453 631,03 €
452 122,9 €
452 122,9 €
Baigtas įgyvendinti
„Panevėžio socialinių paslaugų centro paslaugų plėtra, III etapas“
VP3-2.4-SADM-01-R-02-011
Elektrėnų savivaldybės administracija
133 258 € 113 269,3 €
113 269,3 €
110 646,72 €
110 646,72 €
Baigtas įgyvendinti
Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra
VP3-2.4-SADM-01-R-22-017
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJA
162 846,72 € 162 846,72 €
138 419,71 €
162 315,09 €
137 967,82 €
Baigtas įgyvendinti
Raudonojo Kryžiaus draugijos Raseinių rajono skyriaus nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
VP3-2.4-SADM-01-R-12-007
Druskininkų savivaldybės administracija
268 090,34 € 227 876,79 €
227 876,79 €
226 967,99 €
226 967,99 €
Baigtas įgyvendinti
Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimas Druskininkų savivaldybėje. II etapas
VP3-2.4-SADM-01-R-22-016
Dovainonių darbo terapijos centro paramos ir labdaros fondas
550 475,52 € 550 475,52 €
467 904,19 €
549 990,38 €
467 491,82 €
Baigtas įgyvendinti
Savarankiško gyvenimo namų steigimas Dovainonių darbo terapijos centre
VP3-2.4-SADM-01-R-31-012
Endriejavo Šv. apašt. Andriejaus parapija
118 378,37 € 118 378,37 €
100 621,62 €
118 165,67 €
100 440,82 €
Baigtas įgyvendinti
Dienos centro steigimas senyvo amžiaus asmenims Endriejave
VP3-2.4-SADM-01-R-12-006
Alytaus miesto savivaldybės administracija
125 977,7 € 107 081,05 €
107 081,05 €
106 711,61 €
106 711,61 €
Baigtas įgyvendinti
Socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant Alytaus nakvynės namus
VP3-2.4-SADM-01-R-61-007
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
413 487,12 € 351 464,05 €
351 464,05 €
351 464,05 €
351 464,05 €
Baigtas įgyvendinti
Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų padalinius socialinės rizikos asmenims Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre
VP3-2.4-SADM-01-R-42-005
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
219 009,07 € 186 157,71 €
186 157,71 €
168 144,07 €
168 144,07 €
Baigtas įgyvendinti
"Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Vilkaviškio rajono savivaldybėje"
VP3-2.4-SADM-01-R-02-010
Vilniaus specialusis lopšelis-darželis "Čiauškutis"
1 109 791,48 € 863 703,46 €
863 703,46 €
862 675,02 €
862 675,02 €
Baigtas įgyvendinti
Neįgaliųjų ir sutrikusio intelekto vaikų dienos socialinės globos centro įkūrimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.