Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu VP3-3.4-ŪM-03-V

Viskas apie priemonę
VP3-3.4-ŪM-03-V
Finansuojami projektai 304 Bendra projektų vertė 214 696 714,51 €
Skirtas finansavimas Iš viso 212 063 884,81 €
ES lėšų 189 666 304,24 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 304 Bendra projektų vertė 214 696 714,51 €
Skirtas finansavimas Iš viso 212 063 884,81 €
ES lėšų 189 666 304,24 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 195 108 334,45 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 175 049 320,96 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 195 054 687,34 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 174 913 761,62 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-3.4-ŪM-03-V-04-123
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
633 833,77 € 633 833,77 €
633 833,77 €
632 587,12 €
632 587,12 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos pastato Vilniuje, Geležinio Vilko g. 16, atnaujinimas (modernizavimas) gerinant jo energetines charakteristikas
VP3-3.4-ŪM-03-V-04-116
Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
584 589,61 € 584 589,61 €
584 589,61 €
576 662,71 €
576 662,71 €
Baigtas įgyvendinti
„Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato rekonstravimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“
VP3-3.4-ŪM-03-V-04-122
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
571 930,39 € 335 206,27 €
335 206,27 €
335 206,27 €
335 206,27 €
Baigtas įgyvendinti
Klaipėdos Vydūno gimnazijos pastato Klaipėdoje, Sulupės g. 26, rekonstravimas
VP3-3.4-ŪM-03-V-04-121
Anykščių rajono savivaldybės administracija
729 789,74 € 729 789,74 €
729 789,74 €
717 858,75 €
717 858,75 €
Baigtas įgyvendinti
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pastato Anykščiuose, Liudiškių g. 49, atnaujinimas (modernizavimas)
VP3-3.4-ŪM-03-V-06-014
Vytauto Didžiojo universitetas
1 743 983,43 € 1 743 983,43 €
1 743 983,43 €
1 743 983,43 €
1 743 983,43 €
Baigtas įgyvendinti
Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimas
VP3-3.4-ŪM-03-V-04-120
Kauno Jono Jablonskio gimnazija
816 045,53 € 816 045,53 €
816 045,53 €
808 901,43 €
808 901,43 €
Baigtas įgyvendinti
"Kauno Jono Jablonskio gimnazijos pastato Kaune, Aušros g. 3, modernizavimas"
VP3-3.4-ŪM-03-V-04-117
Skuodo rajono savivaldybės administracija
855 104,26 € 855 104,26 €
855 104,26 €
810 141,85 €
810 141,85 €
Baigtas įgyvendinti
Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos pastato Skuode, Šatrijos g. 1, rekonstravimas
VP3-3.4-ŪM-03-V-04-118
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
357 510,14 € 357 510,14 €
357 510,14 €
357 155,99 €
357 155,99 €
Baigtas įgyvendinti
Klaipėdos "Smeltės" progimnazijos pastato Klaipėdoje, Reikjaviko g. 17, rekonstravimas
VP3-3.4-ŪM-03-V-04-119
Biržų rajono savivaldybės administracija
495 816,44 € 495 816,44 €
495 816,44 €
495 776,18 €
495 776,18 €
Baigtas įgyvendinti
Biržų rajono Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato Biržuose, Kaštonų g. 13, modernizavimas
VP3-3.4-ŪM-03-V-04-108
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
722 635,54 € 722 635,54 €
722 635,54 €
721 973,12 €
721 973,12 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaulių miesto „Dainų“ progimnazijos pastato, Šiauliuose, Dainų g. 45, rekonstravimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.