Inogeb LT-2 VP2-1.4-ŪM-04-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.4-ŪM-04-V
Finansuojami projektai 10 Bendra projektų vertė 38 020 811,43 €
Skirtas finansavimas Iš viso 35 883 270,83 €
ES lėšų 33 214 284,42 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 10 Bendra projektų vertė 38 020 811,43 €
Skirtas finansavimas Iš viso 35 883 270,83 €
ES lėšų 33 214 284,42 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 34 972 039,9 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 32 306 993,6 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 34 971 058,48 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 31 637 363,97 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-1.4-ŪM-04-V-03-001
VšĮ "Northtown Vilnius"
1 885 485,4 € 1 791 211,19 €
1 791 211,19 €
1 649 147,63 €
1 649 147,63 €
Baigtas įgyvendinti
Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai II etapas
VP2-1.4-ŪM-04-V-02-006
Vilniaus universitetas
2 408 473,7 € 2 288 049,94 €
2 288 049,94 €
2 231 530,33 €
2 231 530,33 €
Baigtas įgyvendinti
"Saulėtekio slėnio“ mokslo ir technologijų parko plėtra – 2-asis etapas (toliau - MTP2)
VP2-1.4-ŪM-04-V-02-005
VšĮ "Northtown Vilnius"
2 101 828,66 € 1 996 737,14 €
1 996 737,14 €
1 913 759,43 €
1 913 759,43 €
Baigtas įgyvendinti
Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai I etapas
VP2-1.4-ŪM-04-V-02-001
Viešoji įstaiga "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas"
2 795 611,29 € 2 655 830,69 €
2 655 830,69 €
2 648 823,71 €
2 648 823,71 €
Baigtas įgyvendinti
Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro (OC) infrastruktūros sukūrimas
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-006
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
4 954 576,65 € 4 470 348,88 €
4 446 217,85 €
4 453 063,48 €
4 429 025,76 €
Baigtas įgyvendinti
BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-004
Klaipėdos universitetas
6 911 289,68 € 6 565 724,92 €
6 080 121,73 €
6 324 133,09 €
5 839 567,21 €
Baigtas įgyvendinti
Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra jūriniame slėnyje
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-005
Kauno technologijos universitetas
6 816 213,74 € 6 475 402,94 €
5 661 960,64 €
6 328 856,57 €
5 515 414,27 €
Baigtas įgyvendinti
Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės įkūrimas
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-002
Vytauto Didžiojo universitetas
2 391 327,33 € 2 271 760,89 €
2 111 536,83 €
2 163 563,8 €
2 002 906,04 €
Baigtas įgyvendinti
Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTPC ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimas
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-007
Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas
6 642 287,71 € 6 310 173,08 €
5 280 600,3 €
6 218 831,92 €
5 189 892,19 €
Baigtas įgyvendinti
IKT ir BIO technologijų parkų ir įmonių “plyno lauko” investicijų teritorijos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-003
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
1 113 717,27 € 1 058 031,16 €
902 018,11 €
1 040 329,94 €
886 927,03 €
Baigtas įgyvendinti
Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.