ASISTENTAS-3 VP2-2.2-ŪM-03-V

Viskas apie priemonę
VP2-2.2-ŪM-03-V
Finansuojami projektai 13 Bendra projektų vertė 36 314 287,39 €
Skirtas finansavimas Iš viso 36 264 976,77 €
ES lėšų 36 264 976,77 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 13 Bendra projektų vertė 36 314 287,39 €
Skirtas finansavimas Iš viso 36 264 976,77 €
ES lėšų 36 264 976,77 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 36 072 287,71 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 36 072 287,71 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 36 072 287,73 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 36 072 287,73 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.2-ŪM-03-V-04-001
VšĮ "Versli Lietuva"
9 060 024,27 € 9 060 024,27 €
9 060 024,27 €
9 054 652,7 €
9 054 652,7 €
Baigtas įgyvendinti
GALIMYBĖS VERSLUI KURTIS IR PLĖSTIS
VP2-2.2-ŪM-03-V-03-001
VšĮ "Versli Lietuva"
3 539 547,41 € 3 539 547,41 €
3 539 547,41 €
3 532 972,87 €
3 532 972,87 €
Baigtas įgyvendinti
Tarptautinio konkurencingumo link
VP2-2.2-ŪM-03-V-02-002
Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"
6 806 070,44 € 6 806 070,44 €
6 806 070,44 €
6 804 429,69 €
6 804 429,69 €
Baigtas įgyvendinti
Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas į Lietuvą
VP2-2.2-ŪM-03-V-02-001
VšĮ "Versli Lietuva"
8 990 133,05 € 8 990 133,05 €
8 990 133,05 €
8 971 507,78 €
8 971 507,78 €
Baigtas įgyvendinti
Nuo verslo pradžios iki eksporto plėtros
VP2-2.2-ŪM-03-V-01-009
VšĮ "Versli Lietuva"
280 670,76 € 267 084,68 €
267 084,68 €
266 986,62 €
266 986,62 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos įmonių konsultavimas ir mokymai stiprinant regioninį verslo potencialą
VP2-2.2-ŪM-03-V-01-010
Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"
2 606 580,17 € 2 606 580,17 €
2 606 580,17 €
2 606 564,04 €
2 606 564,04 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos verslo aplinka: rinkodara ir komunikacija (I etapas)
VP2-2.2-ŪM-03-V-01-008
Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"
173 772,01 € 173 772,01 €
173 772,01 €
173 723,99 €
173 723,99 €
Baigtas įgyvendinti
VšĮ "Investuok Lietuvoje" informacinės sistemos funkcionalumo išplėtimas
VP2-2.2-ŪM-03-V-01-006
Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"
1 390 176,09 € 1 390 176,09 €
1 390 176,09 €
1 265 408,2 €
1 265 408,2 €
Baigtas įgyvendinti
Tiesioginių užsienio investicijų didinimas (I etapas)
VP2-2.2-ŪM-03-V-01-004
VšĮ "Versli Lietuva"
2 027 026,76 € 2 009 067,22 €
2 009 067,22 €
1 999 947,26 €
1 999 947,26 €
Baigtas įgyvendinti
Konkurencingumo centras (I etapas)
VP2-2.2-ŪM-03-V-01-005
Viešoji įstaiga "Investuok Lietuvoje"
260 658,02 € 250 250,23 €
250 250,23 €
249 704,24 €
249 704,24 €
Baigtas įgyvendinti
Pagalbos klasterizacijai Lietuvoje tinklas (PKLT) (I etapas)
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Kovo 29 d.