Kontroliuojantieji fondai VP2-2.3-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP2-2.3-ŪM-01-K
Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 228 477 757,18 €
Skirtas finansavimas Iš viso 228 477 757,18 €
ES lėšų 228 477 757,18 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 228 477 757,18 €
Skirtas finansavimas Iš viso 228 477 757,18 €
ES lėšų 228 477 757,18 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 228 477 757,18 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 228 477 757,18 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 228 477 757,18 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 228 477 757,18 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.3-ŪM-01-K-02-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
186 503 243,74 € 186 503 243,74 €
186 503 243,74 €
186 503 243,74 €
186 503 243,74 €
Baigtas įgyvendinti
INVEGOS fondas
VP2-2.3-ŪM-01-K-01-001
Europos investicinis fondas
41 974 513,44 € 41 974 513,44 €
41 974 513,44 €
41 974 513,44 €
41 974 513,44 €
Baigtas įgyvendinti
JEREMIE kontroliuojantysis fondas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.