Dalinis palūkanų kompensavimas VP2-2.3-ŪM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-2.3-ŪM-02-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 16 218 721,04 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 218 721,04 €
ES lėšų 16 218 721,04 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 16 218 721,04 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 218 721,04 €
ES lėšų 16 218 721,04 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 16 213 214,25 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 16 213 214,25 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 16 212 166,64 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 16 212 166,64 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.3-ŪM-02-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
16 218 721,04 € 16 218 721,04 €
16 218 721,04 €
16 213 214,25 €
16 213 214,25 €
Baigtas įgyvendinti
Dalinis palūkanų kompensavimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.