Garantijų fondas VP2-2.3-ŪM-03-V

Viskas apie priemonę
VP2-2.3-ŪM-03-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 37 360 982,39 €
Skirtas finansavimas Iš viso 37 360 982,39 €
ES lėšų 37 360 982,39 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 37 360 982,39 €
Skirtas finansavimas Iš viso 37 360 982,39 €
ES lėšų 37 360 982,39 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 37 360 982,39 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 37 360 982,39 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 37 360 982,39 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 37 360 982,39 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.3-ŪM-03-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
37 360 982,39 € 37 360 982,39 €
37 360 982,39 €
37 360 982,39 €
37 360 982,39 €
Baigtas įgyvendinti
Garantijų fondas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Spalio 15 d.