INVEST LT VP2-2.4-ŪM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-2.4-ŪM-01-V
Finansuojami projektai 16 Bendra projektų vertė 52 621 341,91 €
Skirtas finansavimas Iš viso 49 337 901,92 €
ES lėšų 39 507 790,99 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 16 Bendra projektų vertė 52 621 341,91 €
Skirtas finansavimas Iš viso 49 337 901,92 €
ES lėšų 39 507 790,99 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 46 588 249,69 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 36 867 925,07 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 46 569 117,47 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 38 161 071,03 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.4-ŪM-01-V-04-001
Marijampolės savivaldybės administracija
4 489 209,56 € 3 815 828,13 €
3 815 828,13 €
3 760 606,37 €
3 760 606,37 €
Baigtas įgyvendinti
Marijampolės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros statyba. I etapas
VP2-2.4-ŪM-01-V-01-010
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
9 261 709,63 € 9 261 709,63 €
9 261 709,63 €
9 065 433,36 €
9 065 433,36 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra
VP2-2.4-ŪM-01-V-01-011
"Lietuvos energijos gamyba", AB
2 014 170,32 € 2 014 170,32 €
2 014 170,32 €
2 014 170,32 €
2 014 170,32 €
Baigtas įgyvendinti
Inžinerinės infrastruktūros įrengimas Kruonio pramoniniame parke, esančiame Kruonio HAE teritorijoje (toliau - Kruonio pramoninis parkas)
VP2-2.4-ŪM-01-V-02-004
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
174 949,9 € 157 454,53 €
157 454,53 €
134 050,87 €
134 050,87 €
Baigtas įgyvendinti
"Kėdainių pramoninio parko rinkodaros projektas"
VP2-2.4-ŪM-01-V-02-003
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
155 769,81 € 140 114,63 €
140 114,63 €
90 572,38 €
90 572,38 €
Baigtas įgyvendinti
Šiaulių pramoninio parko rinkodaros projektas "Investuok Šiauliuose"
VP2-2.4-ŪM-01-V-02-005
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
151 965,36 € 136 768,71 €
136 768,71 €
76 652,46 €
76 652,46 €
Baigtas įgyvendinti
Panevėžio pramonės parko rinkodara
VP2-2.4-ŪM-01-V-02-002
Alytaus miesto savivaldybės administracija
208 669,78 € 187 802,65 €
187 802,65 €
180 221,16 €
180 221,16 €
Baigtas įgyvendinti
Alytaus pramoninio parko rinkodaros projektas
VP2-2.4-ŪM-01-V-01-005
Kauno rajono savivaldybės administracija
9 089 364,4 € 8 815 050,95 €
7 199 367,96 €
8 493 145,61 €
6 877 462,62 €
Baigtas įgyvendinti
Kauno laisvoji ekonominė zona
VP2-2.4-ŪM-01-V-01-008
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
4 016 229,7 € 4 016 229,7 €
4 016 229,7 €
3 323 829,85 €
3 323 829,85 €
Baigtas įgyvendinti
Kėdainių pramoninis parkas
VP2-2.4-ŪM-01-V-01-006
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
4 297 137,89 € 4 297 137,89 €
4 297 137,89 €
4 141 112,42 €
4 141 112,42 €
Baigtas įgyvendinti
Klaipėdos LEZ susisiekimo sistemos infrastruktūros įrengimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.