Elektroninės valdžios paslaugos VP2-3.1-IVPK-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-01-V
Finansuojami projektai 28 Bendra projektų vertė 59 573 104,05 €
Skirtas finansavimas Iš viso 59 573 104,05 €
ES lėšų 50 637 138,44 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 28 Bendra projektų vertė 59 573 104,05 €
Skirtas finansavimas Iš viso 59 573 104,05 €
ES lėšų 50 637 138,44 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 56 524 116,96 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 48 045 499,47 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 56 524 116,96 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 48 045 506,37 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-022
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
1 727 879,98 € 1 727 879,98 €
1 468 697,98 €
1 232 451,69 €
1 047 583,93 €
Baigtas įgyvendinti
Elektroninės paslaugos „E.sąskaita" sukūrimas
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-021
VšĮ "Versli Lietuva"
2 440 832,95 € 2 440 832,95 €
2 074 708,01 €
2 282 125,63 €
1 939 806,79 €
Baigtas įgyvendinti
Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimas į elektroninę terpę projektas (toliau - Projektas)
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-020
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
1 071 428,35 € 1 071 428,35 €
910 714,1 €
926 489,77 €
787 516,34 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių asmens dokumentų išdavimo ir kitų elektroninių paslaugų kūrimas
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-014
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
1 954 116,61 € 1 954 116,61 €
1 660 999,12 €
1 931 868,67 €
1 642 088,38 €
Baigtas įgyvendinti
Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų viešųjų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-016
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2 487 972,21 € 2 487 972,21 €
2 114 776,38 €
2 214 301,92 €
1 882 156,63 €
Baigtas įgyvendinti
Elektroninių paslaugų informacinės sistemos, skirtos ne ginčo tvarka paskirtų baudų fiziniams ir juridiniams asmenims administravimui, sukūrimas
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-015
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
2 940 238,84 € 2 940 238,84 €
2 499 203,01 €
2 895 627,26 €
2 461 283,17 €
Baigtas įgyvendinti
Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemos sukūrimas
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-017
Nacionalinė teismų administracija
2 661 097,58 € 2 661 097,58 €
2 261 932,94 €
2 526 636,14 €
2 147 640,72 €
Baigtas įgyvendinti
Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-013
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
3 777 501,6 € 3 777 501,6 €
3 210 876,36 €
3 719 580,58 €
3 161 643,49 €
Baigtas įgyvendinti
Elektroninių paslaugų sukūrimas socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-011
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
1 338 301,3 € 1 338 301,3 €
1 137 556,11 €
1 215 660,8 €
1 033 311,68 €
Baigtas įgyvendinti
„E-paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese“
VP2-3.1-IVPK-01-V-02-012
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
2 350 634,71 € 2 350 634,71 €
1 998 039,5 €
2 198 814,72 €
1 868 992,5 €
Baigtas įgyvendinti
Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų žemės ūkio subjektams teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.