Elektroninė demokratija VP2-3.1-IVPK-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-02-V
Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 4 773 708,49 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 773 708,49 €
ES lėšų 4 057 652,22 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 4 773 708,49 €
Skirtas finansavimas Iš viso 4 773 708,49 €
ES lėšų 4 057 652,22 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 4 759 784,01 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 4 045 816,4 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 4 759 784,01 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 4 045 816,39 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.1-IVPK-02-V-01-002
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
645 233,69 € 645 233,69 €
548 448,64 €
636 365,55 €
540 910,71 €
Baigtas įgyvendinti
Elektroninės demokratijos paslaugų plėtra Lietuvos Respublikos Vyriausybėje (toliau - Projektas)
VP2-3.1-IVPK-02-V-01-001
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
4 128 474,8 € 4 128 474,8 €
3 509 203,58 €
4 123 418,46 €
3 504 905,69 €
Baigtas įgyvendinti
„e-Seimas“ – elektroninės demokratijos priemonių plėtojimas Lietuvos Respublikos Seime
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.