Intelektualios valdymo sistemos VP2-3.1-IVPK-03-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-03-V
Finansuojami projektai 14 Bendra projektų vertė 33 614 967,63 €
Skirtas finansavimas Iš viso 33 614 967,63 €
ES lėšų 28 572 722,51 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 14 Bendra projektų vertė 33 614 967,63 €
Skirtas finansavimas Iš viso 33 614 967,63 €
ES lėšų 28 572 722,51 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 32 938 902,49 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 27 998 067,16 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 32 938 902,48 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 27 998 177,74 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.1-IVPK-03-V-01-017
Lietuvos transporto saugos administracija
1 064 223,36 € 1 064 223,36 €
904 589,86 €
1 062 232,06 €
902 897,26 €
Baigtas įgyvendinti
Projektas „Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos VINTRA sukūrimas“
VP2-3.1-IVPK-03-V-01-016
Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
1 287 187,5 € 1 287 187,5 €
1 094 109,38 €
1 205 658,65 €
1 024 809,87 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo viešųjų elektroninių paslaugų kūrimas
VP2-3.1-IVPK-03-V-01-015
Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
2 253 409,59 € 2 253 409,59 €
1 915 398,15 €
2 248 332,08 €
1 911 082,27 €
Baigtas įgyvendinti
Integruotos krovinių gabenimo jūrų ir geležinkelių transportu informacinės platformos sukūrimas (e. krovinys) (toliau – Projektas).
VP2-3.1-IVPK-03-V-01-013
Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
1 327 599,63 € 1 327 599,63 €
1 128 459,68 €
1 232 043,31 €
1 047 236,81 €
Baigtas įgyvendinti
Laivybos Klaipėdos jūrų uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) sukūrimas
VP2-3.1-IVPK-03-V-01-014
Lietuvos saugios laivybos administracija
1 019 323,24 € 1 019 323,24 €
866 424,76 €
949 559,28 €
807 125,39 €
Baigtas įgyvendinti
Nacionalinės laivų eismo stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas
VP2-3.1-IVPK-03-V-01-012
Lietuvos transporto saugos administracija
1 530 453,54 € 1 530 453,54 €
1 300 885,51 €
1 408 620 €
1 197 327 €
Baigtas įgyvendinti
Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo sistemos sukūrimas (toliau – Projektas).
VP2-3.1-IVPK-03-V-01-009
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
4 755 147,92 € 4 755 147,92 €
4 041 875,74 €
4 738 856,26 €
4 028 027,83 €
Baigtas įgyvendinti
Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistema
VP2-3.1-IVPK-03-V-01-011
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
1 737 719,91 € 1 737 719,91 €
1 477 061,92 €
1 719 789,66 €
1 461 821,21 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registravimo paslaugų plėtra
VP2-3.1-IVPK-03-V-01-008
Lietuvos transporto saugos administracija
2 265 300,13 € 2 265 300,13 €
1 925 505,11 €
2 255 583,69 €
1 917 246,14 €
Baigtas įgyvendinti
Geležinkelių transporto rizikos valdymo ir priežiūros viešųjų elektroninių paslaugų sukūrimas (toliau - Projektas)
VP2-3.1-IVPK-03-V-01-010
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
1 658 644,94 € 1 658 644,94 €
1 409 848,2 €
1 640 626,68 €
1 394 532,68 €
Baigtas įgyvendinti
Viešųjų paslaugų teikimo teritorijų planavimo dokumentams rengti ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos sukūrimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.