Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai VP2-3.2-IVPK-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.2-IVPK-01-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 60 501 106,83 €
Skirtas finansavimas Iš viso 60 264 670,46 €
ES lėšų 51 425 940,8 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 60 501 106,83 €
Skirtas finansavimas Iš viso 60 264 670,46 €
ES lėšų 51 425 940,8 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 60 260 600,8 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 51 422 473,34 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 60 058 588,64 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 53 378 053,5 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-3.2-IVPK-01-V-01-001
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
60 501 106,83 € 60 264 670,46 €
51 425 940,8 €
60 260 600,8 €
51 422 473,34 €
Baigtas įgyvendinti
Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.