Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra VP2-4.1-ŪM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-4.1-ŪM-01-V
Finansuojami projektai 18 Bendra projektų vertė 79 293 219,43 €
Skirtas finansavimas Iš viso 29 708 420,62 €
ES lėšų 29 708 420,62 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 18 Bendra projektų vertė 79 293 219,43 €
Skirtas finansavimas Iš viso 29 708 420,62 €
ES lėšų 29 708 420,62 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 29 319 639,72 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 29 319 639,72 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 29 315 736,1 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 29 315 736,1 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-4.1-ŪM-01-V-02-009
LITGRID AB
627 444,39 € 250 977,76 €
250 977,76 €
249 862,13 €
249 862,13 €
Baigtas įgyvendinti
110/35/10 kV Šilainių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas
VP2-4.1-ŪM-01-V-02-011
LITGRID AB
537 122,63 € 208 332,66 €
208 332,66 €
208 332,41 €
208 332,41 €
Baigtas įgyvendinti
110/6 kV Lietuvos elektrinės TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas
VP2-4.1-ŪM-01-V-02-008
LITGRID AB
1 287 941,67 € 515 176,67 €
515 176,67 €
515 176,62 €
515 176,62 €
Baigtas įgyvendinti
110/35/10 kV Krekenavos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas
VP2-4.1-ŪM-01-V-02-012
LITGRID AB
10 284 776,7 € 4 113 910,45 €
4 113 910,45 €
4 106 255,91 €
4 106 255,91 €
Baigtas įgyvendinti
330/110/10 kV Alytaus TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas
VP2-4.1-ŪM-01-V-02-005
LITGRID AB
586 875,87 € 234 750,35 €
234 750,35 €
234 129,2 €
234 129,2 €
Baigtas įgyvendinti
110/10 kV Gruzdžių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas
VP2-4.1-ŪM-01-V-02-006
LITGRID AB
912 816,84 € 365 126,56 €
365 126,56 €
365 126,56 €
365 126,56 €
Baigtas įgyvendinti
110/35/10 kV Petrašiūnų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas
VP2-4.1-ŪM-01-V-02-007
LITGRID AB
1 157 278,73 € 462 911,26 €
462 911,26 €
457 466,38 €
457 466,38 €
Baigtas įgyvendinti
110/10 kV Taikos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas
VP2-4.1-ŪM-01-V-02-010
LITGRID AB
386 722,95 € 154 688,95 €
154 688,95 €
152 719,18 €
152 719,18 €
Baigtas įgyvendinti
110/10 kV Šakynos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas
VP2-4.1-ŪM-01-V-02-003
LITGRID AB
1 304 383,69 € 521 753,36 €
521 753,36 €
521 137,86 €
521 137,86 €
Baigtas įgyvendinti
110/35/10 kV Kalvelių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas
VP2-4.1-ŪM-01-V-02-002
LITGRID AB
541 666,18 € 216 666,47 €
216 666,47 €
215 922,39 €
215 922,39 €
Baigtas įgyvendinti
110/10 kV Palemono TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.