Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai VP2-4.3-SM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-4.3-SM-01-V
Finansuojami projektai 4 Bendra projektų vertė 43 510 297,76 €
Skirtas finansavimas Iš viso 34 402 181,1 €
ES lėšų 34 402 181,1 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 4 Bendra projektų vertė 43 510 297,76 €
Skirtas finansavimas Iš viso 34 402 181,1 €
ES lėšų 34 402 181,1 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 33 632 221,07 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 33 632 221,07 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 33 468 362,77 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 33 468 362,77 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-4.3-SM-01-V-01-004
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
13 507 106,37 € 9 096 370,48 €
9 096 370,48 €
8 529 347,13 €
8 529 347,13 €
Baigtas įgyvendinti
Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas
VP2-4.3-SM-01-V-01-005
Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
12 303 365,15 € 9 482 579,94 €
9 482 579,94 €
9 482 579,94 €
9 482 579,94 €
Baigtas įgyvendinti
Eismo saugumo užtikrinimo programa (ekstremalių ir krizinių situacijų geležinkelyje valdymo sistemos atnaujinimas)
VP2-4.3-SM-01-V-01-002
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
9 802 858,84 € 8 109 360,52 €
8 109 360,52 €
7 906 423,84 €
7 906 423,84 €
Baigtas įgyvendinti
Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, II etapas
VP2-4.3-SM-01-V-01-001
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
7 896 967,4 € 7 713 870,16 €
7 713 870,16 €
7 713 870,16 €
7 713 870,16 €
Baigtas įgyvendinti
Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, I etapas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.