Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas VP2-4.5-SM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-4.5-SM-01-V
Finansuojami projektai 5 Bendra projektų vertė 8 766 963,16 €
Skirtas finansavimas Iš viso 8 440 980,53 €
ES lėšų 7 488 287,34 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 5 Bendra projektų vertė 8 766 963,16 €
Skirtas finansavimas Iš viso 8 440 980,53 €
ES lėšų 7 488 287,34 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 8 257 237,3 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 7 330 594,27 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 8 257 237,31 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 7 297 888,5 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-4.5-SM-01-V-01-007
Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
2 173 217,48 € 1 847 234,85 €
1 847 234,85 €
1 840 691,88 €
1 840 691,88 €
Baigtas įgyvendinti
Techninės dokumentacijos parengimas Šventosios valstybinio jūrų uosto infrastruktūros statybai ir akvatorijos gilinimui
VP2-4.5-SM-01-V-01-006
Valstybės įmonė "Vidaus vandens kelių direkcija"
2 773 497,32 € 2 773 497,32 €
2 393 841,39 €
2 769 964,84 €
2 390 308,91 €
Baigtas įgyvendinti
Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Statybos darbai (I etapas)
VP2-4.5-SM-01-V-01-003
Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija
86 886,01 € 86 886,01 €
73 853,1 €
86 770,16 €
73 754,63 €
Baigtas įgyvendinti
Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba.Techninės dokumentacijos parengimas.
VP2-4.5-SM-01-V-01-002
Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija
3 603 731,33 € 3 603 731,33 €
3 063 171,63 €
3 430 179,4 €
2 915 652,48 €
Baigtas įgyvendinti
Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E 41 ruože Kaunas - Atmatos žiotys. Rekonstrukcijos darbai
VP2-4.5-SM-01-V-01-001
Valstybės įmonė "Vidaus vandens kelių direkcija"
129 631,02 € 129 631,02 €
110 186,37 €
129 631,02 €
110 186,37 €
Baigtas įgyvendinti
Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E 41 ruože Kaunas - Atmatos žiotys. Techninės dokumentacijos parengimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 4 d.