Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti VP2-5.1-SM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-5.1-SM-02-V
Finansuojami projektai 18 Bendra projektų vertė 527 552 715,97 €
Skirtas finansavimas Iš viso 446 756 185,89 €
ES lėšų 446 756 185,89 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 18 Bendra projektų vertė 527 552 715,97 €
Skirtas finansavimas Iš viso 446 756 185,89 €
ES lėšų 446 756 185,89 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 422 367 377,78 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 422 367 377,78 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 422 365 109,36 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 422 365 109,36 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-5.1-SM-02-V-01-026
Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
289 921,22 € 245 215,37 €
245 215,37 €
245 215,37 €
245 215,37 €
Baigtas įgyvendinti
IX koridoriaus elektrifikavimas. I etapas. Projektavimas.
VP2-5.1-SM-02-V-01-025
Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"
141 237 691,73 € 119 314 327,02 €
119 314 327,02 €
106 094 135,74 €
106 094 135,74 €
Baigtas įgyvendinti
Esamo geležinkelio ruožo Kazlų Rūda - Kaunas rekonstrukcija
VP2-5.1-SM-02-V-01-023
Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"
25 383 881,74 € 21 444 303,29 €
21 444 303,29 €
21 184 877,88 €
21 184 877,88 €
Baigtas įgyvendinti
Intermodalinio terminalo Kauno viešajame logistikos centre projektavimas ir statyba
VP2-5.1-SM-02-V-01-024
Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"
47 224 323,02 € 39 894 013,07 €
39 894 013,07 €
39 136 294,92 €
39 136 294,92 €
Baigtas įgyvendinti
Esamo geležinkelio ruožo Marijampolė-Kazlų Rūda rekonstrukcija
VP2-5.1-SM-02-V-01-022
Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"
31 044 314,59 € 26 226 236,97 €
26 226 236,97 €
26 139 918,57 €
26 139 918,57 €
Baigtas įgyvendinti
Intermodalinio terminalo Vilniaus viešajame logistikos centre projektavimas ir statyba
VP2-5.1-SM-02-V-01-018
Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"
24 860 157,36 € 21 001 860,94 €
21 001 860,94 €
20 623 570,74 €
20 623 570,74 €
Baigtas įgyvendinti
Antrojo kelio statyba ruože Telšiai - Dūseikiai
VP2-5.1-SM-02-V-01-019
Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"
25 481 281,12 € 21 526 586,29 €
21 526 586,29 €
21 525 496,96 €
21 525 496,96 €
Baigtas įgyvendinti
Antrojo kelio statyba ruože Pavenčiai - Raudėnai
VP2-5.1-SM-02-V-01-020
Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"
29 245 353,66 € 24 735 720,12 €
24 735 720,12 €
24 312 546,41 €
24 312 546,41 €
Baigtas įgyvendinti
Antrojo kelio statyba ruože Kūlupėnai-Kretinga
VP2-5.1-SM-02-V-01-012
Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
21 838 346,47 € 18 562 594,5 €
18 562 594,5 €
18 343 108,52 €
18 343 108,52 €
Baigtas įgyvendinti
Esamo geležinkelio ruožo Kaunas (Palemonas)-Gaižiūnai rekonstrukcija
VP2-5.1-SM-02-V-01-011
Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"
64 638 605,64 € 54 942 814,8 €
54 942 814,8 €
49 992 348,89 €
49 992 348,89 €
Baigtas įgyvendinti
IXB Koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės-Valčiūnai antrojo kelio statyba
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 4 d.