Energijos gamybos efektyvumo didinimas VP3-3.4-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP3-3.4-ŪM-01-K
Finansuojami projektai 7 Bendra projektų vertė 16 165 363,1 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 877 751,47 €
ES lėšų 7 877 751,47 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 7 Bendra projektų vertė 16 165 363,1 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 877 751,47 €
ES lėšų 7 877 751,47 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 7 559 404,86 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 7 559 404,86 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 7 559 404,88 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 7 559 404,88 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-3.4-ŪM-01-K-01-013
Uždaroji akcinė bendrovė "Širvintų šiluma"
195 585,03 € 97 792,52 €
97 792,52 €
69 295,5 €
69 295,5 €
Baigtas įgyvendinti
Širvintų miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas įdiegiant kogeneracinę jėgainę (toliau - kogeneracinės jėgainės įdiegimas)
VP3-3.4-ŪM-01-K-01-014
Uždaroji akcinė bendrovė "Širvintų šiluma"
871 689,35 € 435 844,53 €
435 844,53 €
285 275,64 €
285 275,64 €
Baigtas įgyvendinti
Širvintų miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas įdiegiant kondensacinį ekonomaizerį
VP3-3.4-ŪM-01-K-01-004
Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės šilumos tinklai"
1 117 011,41 € 558 505,56 €
558 505,56 €
419 224,87 €
419 224,87 €
Baigtas įgyvendinti
Šilumos gamybos efektyvumo didinimo ir aplinką tausojančių modernių technologijų diegimas
VP3-3.4-ŪM-01-K-01-009
UAB "Bauwerk Boen"
1 882 530,12 € 941 265,05 €
941 265,05 €
941 265,05 €
941 265,05 €
Baigtas įgyvendinti
Didelio efektyvumo termofikacinės elektrinės statyba UAB BOEN Lietuva
VP3-3.4-ŪM-01-K-01-007
Akcinė bendrovė "Achema"
9 086 363,17 € 4 338 251,95 €
4 338 251,95 €
4 338 251,94 €
4 338 251,94 €
Baigtas įgyvendinti
Kogeneracinės elektrinės jėgainės nr. 2 nauja statyba AB „Achema“
VP3-3.4-ŪM-01-K-01-002
Įmonių grupė "ALITA", AB
2 011 720,63 € 1 005 860,17 €
1 005 860,17 €
1 005 860,17 €
1 005 860,17 €
Baigtas įgyvendinti
Didelio efektyvumo termofikacinės elektrinės statyba AB „Alita“
VP3-3.4-ŪM-01-K-01-006
UAB "ENG"
1 000 463,39 € 500 231,69 €
500 231,69 €
500 231,69 €
500 231,69 €
Baigtas įgyvendinti
Didelio efektyvumo termofikacinės elektrinės statyba Pasvalio mieste
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Vasario 22 d.