Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje VP1-1.1-SADM-06-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-06-K
Finansuojami projektai 37 Bendra projektų vertė 33 948 374,94 €
Skirtas finansavimas Iš viso 29 505 774,89 €
ES lėšų 29 505 774,89 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 37 Bendra projektų vertė 33 948 374,94 €
Skirtas finansavimas Iš viso 29 505 774,89 €
ES lėšų 29 505 774,89 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 29 185 174,43 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 29 185 174,43 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 29 186 903,27 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 29 186 903,27 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-022
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
1 901 357,16 € 1 880 393,3 €
1 880 393,3 €
1 880 393,29 €
1 880 393,29 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos slaugos specialistų darbo saugos ir teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-031
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
444 626,1 € 377 932,13 €
377 932,13 €
377 932,13 €
377 932,13 €
Baigtas įgyvendinti
Visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-065
Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
810 259,5 € 688 716,4 €
688 716,4 €
688 177,76 €
688 177,76 €
Baigtas įgyvendinti
Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos darbuotojų tęstinis kompetencijos ugdymas, tokiu būdu gerinant pacientų aptarnavimo kokybę ir didinat darbuotojų lojalumą Poliklinikai
VP1-1.1-SADM-06-K-01-072
Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga
2 777 789,04 € 2 361 118,51 €
2 361 118,51 €
2 328 624,35 €
2 328 624,35 €
Baigtas įgyvendinti
Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją
VP1-1.1-SADM-06-K-01-116
Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centras
351 973,18 € 299 177,19 €
299 177,19 €
299 177,15 €
299 177,15 €
Baigtas įgyvendinti
Socialinių paslaugų institucijų darbuotojų kompetencijų tobulinimas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-123
Nacionalinis vėžio institutas
161 799,7 € 136 226,25 €
136 226,25 €
135 257,81 €
135 257,81 €
Baigtas įgyvendinti
Žmogiškųjų išteklių tobulinimas Vilniaus Universiteto Onkologijos Institute
VP1-1.1-SADM-06-K-01-146
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ BUHALTERIŲ ASOCIACIJA
596 509,45 € 507 033,03 €
507 033,03 €
465 596,17 €
465 596,17 €
Baigtas įgyvendinti
Sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų buhalterijos specialistų kvalifikacijos kėlimas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-149
Mažeikių švietimo centras
586 633,46 € 498 638,44 €
498 638,44 €
484 544,29 €
484 544,29 €
Baigtas įgyvendinti
Švietimo ir ugdymo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Mažeikių ir Telšių rajonuose
VP1-1.1-SADM-06-K-01-028
LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGA
742 278,73 € 742 278,73 €
742 278,73 €
734 390,92 €
734 390,92 €
Baigtas įgyvendinti
Sporto vadybininkų ir sporto organizacijų vadovų gebėjimų ir kompetencijų tobulinimas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-040
Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
650 598,35 € 542 706,79 €
542 706,79 €
539 901,03 €
539 901,03 €
Baigtas įgyvendinti
Psichikos sveikatos paslaugų modernizavimas: specialistų mokymai
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.