Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas VP1-1.1-SADM-09-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-09-V
Finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 8 797 074,48 €
Skirtas finansavimas Iš viso 8 797 074,48 €
ES lėšų 8 797 074,48 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 1 Bendra projektų vertė 8 797 074,48 €
Skirtas finansavimas Iš viso 8 797 074,48 €
ES lėšų 8 797 074,48 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 8 772 225,52 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 8 772 225,52 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 8 772 225,53 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 8 772 225,53 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-09-V-01-001
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
8 797 074,48 € 8 797 074,48 €
8 797 074,48 €
8 772 225,52 €
8 772 225,52 €
Baigtas įgyvendinti
Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.