Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas VP1-2.1-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.1-ŠMM-01-V
Finansuojami projektai 12 Bendra projektų vertė 20 150 683,97 €
Skirtas finansavimas Iš viso 20 150 683,97 €
ES lėšų 17 032 156,67 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 12 Bendra projektų vertė 20 150 683,97 €
Skirtas finansavimas Iš viso 20 150 683,97 €
ES lėšų 17 032 156,67 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 19 777 504,06 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 16 718 626,31 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 19 777 504,07 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 16 713 278,62 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-003
Nacionalinė švietimo agentūra
2 038 047,95 € 2 038 047,95 €
1 636 416,08 €
1 960 017,4 €
1 573 762,76 €
Baigtas įgyvendinti
Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-007
Viešoji įstaiga DEMOKRATINĖS POLITIKOS INSTITUTAS
38 763,9 € 38 763,9 €
32 949,32 €
38 762,78 €
32 948,36 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingų parengimas ir viešinimas
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-006
Studijų kokybės vertinimo centras
3 812 219,53 € 3 812 219,53 €
3 240 386,6 €
3 758 110,49 €
3 194 393,91 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-2)
VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001
Nacionalinė švietimo agentūra
2 869 830,95 € 2 869 830,95 €
2 439 356,3 €
2 843 272,37 €
2 416 781,48 €
Baigtas įgyvendinti
„Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“
VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-002
Nacionalinė švietimo agentūra
2 472 959,55 € 2 472 959,55 €
2 102 015,62 €
2 471 988,39 €
2 101 190,12 €
Baigtas įgyvendinti
"Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas"
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-004
Vyriausybės strateginės analizės centras
1 264 943,64 € 1 264 943,64 €
1 075 202,09 €
1 160 616,94 €
986 524,39 €
Baigtas įgyvendinti
Studijų sistemos analizė ir tobulinimas (STAT)
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-002
Studijų kokybės vertinimo centras
1 654 809,44 € 1 654 809,44 €
1 406 588,02 €
1 623 740,33 €
1 380 179,29 €
Baigtas įgyvendinti
Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS)
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-005
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
2 785 076,49 € 2 785 076,49 €
2 367 315,01 €
2 779 869,38 €
2 362 888,97 €
Baigtas įgyvendinti
Priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos tobulinimas ir įdiegimas
VP1-2.1-ŠMM-01-V-02-001
Studijų kokybės vertinimo centras
166 190,92 € 166 190,92 €
141 262,28 €
165 710,96 €
140 854,3 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos įdiegimas Studijų kokybės vertinimo centre (VIKOS)
VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-003
Ugdymo plėtotės centras
1 353 925,93 € 1 353 925,93 €
1 150 837,04 €
1 349 733,95 €
1 147 273,83 €
Baigtas įgyvendinti
Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.