Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas VP1-2.1-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.1-ŠMM-02-V
Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 5 147 083,82 €
Skirtas finansavimas Iš viso 5 147 083,82 €
ES lėšų 4 375 021,23 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 5 147 083,82 €
Skirtas finansavimas Iš viso 5 147 083,82 €
ES lėšų 4 375 021,23 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 5 134 196,93 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 4 364 067,34 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 5 134 196,93 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 4 364 067,32 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.1-ŠMM-02-V-02-001
Nacionalinė švietimo agentūra
3 150 185,36 € 3 150 185,36 €
2 677 657,54 €
3 144 017,33 €
2 672 414,7 €
Baigtas įgyvendinti
Lyderių laikas 2 (sutrumpintai LL 2)
VP1-2.1-ŠMM-02-V-01-001
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
1 996 898,46 € 1 996 898,46 €
1 697 363,69 €
1 990 179,6 €
1 691 652,64 €
Baigtas įgyvendinti
Lyderių laikas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.