Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra VP1-2.1-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.1-ŠMM-03-V
Finansuojami projektai 3 Bendra projektų vertė 1 584 578,89 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 584 578,89 €
ES lėšų 1 346 892,06 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 3 Bendra projektų vertė 1 584 578,89 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 584 578,89 €
ES lėšų 1 346 892,06 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 1 569 626,45 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 1 334 182,49 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 1 569 626,46 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 1 334 182,49 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.1-ŠMM-03-V-02-001
Nacionalinė švietimo agentūra
695 085,73 € 695 085,73 €
590 822,87 €
686 308,77 €
583 362,46 €
Baigtas įgyvendinti
„Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas (II etapas)“
VP1-2.1-ŠMM-03-V-01-002
Švietimo informacinių technologijų centras
677 780,93 € 677 780,93 €
576 113,79 €
671 606,38 €
570 865,44 €
Baigtas įgyvendinti
Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas
VP1-2.1-ŠMM-03-V-01-001
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
211 712,23 € 211 712,23 €
179 955,4 €
211 711,3 €
179 954,59 €
Baigtas įgyvendinti
Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d.