Studijų sistemos efektyvumo didinimas VP1-2.1-ŠMM-04-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Finansuojami projektai 48 Bendra projektų vertė 16 825 242,62 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 341 572,3 €
ES lėšų 14 299 632,16 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 48 Bendra projektų vertė 16 825 242,62 €
Skirtas finansavimas Iš viso 16 341 572,3 €
ES lėšų 14 299 632,16 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 15 441 954,21 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 13 506 722,91 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 15 442 064,66 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 13 506 722,78 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004
Mykolo Romerio universitetas
396 613,18 € 384 877,78 €
337 121,21 €
337 600,08 €
295 709,86 €
Baigtas įgyvendinti
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-031
Klaipėdos valstybinė kolegija
330 743,45 € 309 833,47 €
281 131,93 €
299 454,08 €
271 714,03 €
Baigtas įgyvendinti
Klaipėdos valstybinės kolegijos kokybės vadybos sistemos tobulinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-001
Vytauto Didžiojo universitetas
260 658,02 € 255 444,86 €
221 559,31 €
255 112,68 €
221 271,19 €
Baigtas įgyvendinti
Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos kūrimas ir diegimas aukštosiose mokyklose
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003
Vytauto Didžiojo universitetas
285 395,33 € 279 614,52 €
242 586,03 €
259 299,56 €
224 961,31 €
Baigtas įgyvendinti
Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-005
"Graičiūno aukštoji vadybos mokykla", UAB
673 274,44 € 659 808,96 €
572 283,28 €
644 474,44 €
558 982,93 €
Baigtas įgyvendinti
Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle
VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-006
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija
265 114,11 € 257 826,11 €
225 346,99 €
235 594,46 €
205 915,95 €
Baigtas įgyvendinti
Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje bei partnerių įstaigose
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-027
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
557 271,2 € 539 106,52 €
473 680,52 €
508 827,16 €
447 075,87 €
Baigtas įgyvendinti
Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidinės studijų kokybės vadybos sistemos diegimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-015
Vytauto Didžiojo universitetas
429 878,07 € 416 981,58 €
365 396,36 €
291 650,14 €
255 569,81 €
Baigtas įgyvendinti
Vytauto Didžiojo universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-017
Marijampolės kolegija
201 616,37 € 195 567,66 €
171 373,91 €
184 385,07 €
161 574,73 €
Baigtas įgyvendinti
Marijampolės kolegijos studijų sistemos efektyvumo didinimas
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-025
Klaipėdos universitetas
774 627,84 € 751 388,73 €
658 433,66 €
739 923,9 €
648 387,16 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos sukūrimas ir įdiegimas Klaipėdos universitete
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.